modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Wezwania do Pana Jezusa

Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Obrazie Ojca, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Odwieczna Mądrości, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Odblasku Wiecznej Światłości, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Słowo życia, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Synu Maryi Panny, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Boże i Człowiecze, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Najwyższy i Wieczny Kapłanie, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Zwiastunie Królestwa Bożego, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Drogo, Prawdo i Życie, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Chlebie życia, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Prawdziwy Krzewie Winny, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Bracie ubogich, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Przyjacielu grzeszników, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Lekarzu dusz i ciał, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Wybawienie uciśnionych, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Pocieszycielu opuszczonych, zmiłuj się nade mną.
Jezu, który na ten świat przyszedłeś, zmiłuj się nade mną.
Jezu, który wyzwalałeś dręczonych przez demona, zmiłuj się nade mną.
Jezu, który zawisłeś na krzyżu, zmiłuj się nade mną.
Jezu, który śmierć za nas przyjąłeś, zmiłuj się nade mną.
Jezu, który spoczywałeś w grobie, zmiłuj się nade mną.
Jezu, który zstąpiłeś do otchłani, zmiłuj się nade mną.
Jezu, który powstałeś z martwych, zmiłuj się nade mną.
Jezu, który wstąpiłeś do nieba, zmiłuj się nade mną.
Jezu, który zesłałeś Ducha Świętego na apostołów, zmiłuj się nade mną.
Jezu, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nade mną.
Jezu, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nade mną.
Przez tajemnicę Twojego wcielenia, wybaw mnie, o Panie.
Przez Twoje święte narodzenie, wybaw mnie, o Panie.
Przez Twój święty chrzest i post, wybaw mnie, o Panie.
Przez Krzyż i Mękę Twoją, wybaw mnie, o Panie.
Przez Twoją śmierć i pogrzebanie, wybaw mnie, o Panie.
Przez Twoje święte Zmartwychwstanie, wybaw mnie, o Panie.
Przez Twoje chwalebne Wniebowstąpienie, wybaw mnie, o Panie.
Przez Zesłanie Ducha Świętego, wybaw mnie, o Panie.
Przez Twoje przyjście w chwale, wybaw mnie, o Panie.
Za każdym razem, gdy w tekście zostaje wspomniany krzyż, dobrze jest, aby wierny się przeżegnał.
Chryste Zbawicielu, wybaw mnie mocą Twojego krzyża † :
Ty, który uratowałeś Piotra na morzu, zmiłuj się nade mną.
Przez święty znak Krzyża † wybaw nas, Panie, od naszych nieprzyjaciół.
Przez Twój święty Krzyż † wybaw nas, Chryste Odkupicielu, Ty, który przez Twoją śmierć pokonałeś śmierć naszą i przez Twoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie.
Wielbimy Twój Krzyż † , o Panie,
Wielbimy Twoje chwalebne męczeństwo:
Któryś za nas cierpiał rany, zmiłuj się nad nami.
Wielbimy Cię, Chryste, i błogosławimy Cię, bo przez Twój święty Krzyż † świat odkupiłeś.

Proszę się zalogować aby dodać komentarz