swiety.png

Święty Maurycy Csak, zakonnik 20 Marzec

 
Maurycy, zwany także Panońskim, urodził się w 1280 r. Pochodził z rodziny węgierskiego możnowładcy. Po trzech latach małżeństwa jego żona wstąpiła do dominikanek, on zaś do dominikanów rezydujących na wyspie św. Małgorzaty w Budapeszcie. Zasłynął z gorliwości w modlitwie i pokory w posługiwaniu potrzebującym. Zmarł 20 marca 1336 r. w Györ (Raab). Na Węgrzech od razu po śmierci został otoczony czcią.