swiety.png

Święty Jan z Bridlington, prezbiter - 10 Październik

 
sw jan z bridlington Jan, zwany także Janem Thwing lub Janem Twenge, urodził się w 1319 roku w Thwing (Yorkshire). Poszedł do szkoły w wieku 5 lat, a już w wieku lat 12 złożył ślub czystości moralnej. W wieku 17 lat rozpoczął studia w Oxfordzie. Po ich ukończeniu wrócił do rodzinnej miejscowości i dość szybko zdecydował się wstąpić do kanoników regularnych, do opactwa św. Marii w Bridlington, które leżało 9 mil od jego rodzinnego miasta. Jan piastował tam różne stanowiska, był m.in. kantorem i piwnicznym. Około roku 1360 został wybrany przełożonym klasztoru, z początku nie przyjął jednak tej godności. Dopiero po powtórnej elekcji, prawdopodobnie 5 lat później, przyjął powierzone mu zadanie. Postanowił wówczas niczego nie nakazywać ani nie uczyć, czego by wcześniej sam nie uczynił. Pod jego rządami wspólnota cieszyła się rozkwitem przez 17 lat.
W jego życiu duchowym najważniejsza była modlitwa. Czytał chętnie Ewangelię św. Jana i "zarażał" tą lekturą innych, ponieważ był mocno przekonany, że pomaga ona w rozwoju duchowym. Powszechna opinia głosi, że Jan potrafił czynić cuda, takie jak cud przemiany wina w wodę czy uratowanie pięciu rybaków przez utonięciem w czasie straszliwego sztormu. Przerażeni rybacy podobno modlili się do "św. Jana", który objawił się im i przyprowadził bezpiecznie do brzegu. Po tym zdarzeniu rybacy odnaleźli go w klasztorze i podziękowali mu osobiście. Innym razem w wiosce w pobliżu klasztoru, w którym przebywał, miał zapalić się budynek. Przebywająca na jego dachu kobieta miała odciętą drogę ucieczki. Wtedy pojawił się Jan z drabiną i ocalił kobietę. Kiedy po podziękowaniach i wiwatach na jego cześć próbowano przenieść drabinę z powrotem, okazało się, że do podniesienia jej potrzeba było trzech mężczyzn...
Jan zmarł 10 października 1379 roku. Został kanonizowany w 1401 roku przez papieża Bonifacego IX - był to ostatni kanonizowany w średniowieczu. Jego grobowiec stał się popularnym miejscem pielgrzymek.

W ikonografii św. Jan z Bridlington najczęściej przedstawiany jest z książką i pastorałem. Uważa się go za patrona kobiet mających kłopoty z porodem.