swiety.png

Święty Paryzjusz, pustelnik - 11 Czerwca

 
sw paryzjusz Paryzjusz urodził się około roku 1151 w Bolonii. W wieku 12 lat przywdział habit kamedulski we wspólnocie pod wezwaniem świętych Kosmy i Damiana. Kiedy miał trzydzieści pięć lat, powierzono mu duchowe kierownictwo sióstr kamedułek z klasztoru św. Krystyny pod Treviso. Pełnił tę funkcję przez osiemdziesiąt lat. Budował wszystkich, zwłaszcza chorych z pobliskiego hospicjum, którymi także się zajmował. Nigdy nie korzystał z jakichkolwiek dyspens. Zmarł 11 czerwca 1267 r., mając sto szesnaście lat.
Dwukrotnie, w roku 1316 i 1346, wystąpiono o jego kanonizację, ale starań tych nie uwieńczono sukcesem. Dopiero Baroniusz wpisał Paryzjusza do swego martyrologium (1586).