modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Modlitwa o ochronę przed złem

Króluj nam Chryste,Jezu mój Panie i Boże i moje wszystko, który przez ofiarę krzyża odkupiłeś nas i pokonałeś władzę szatana, proszę Cię o wyzwolenie od wszelkiej złej obecnosci i wszelkiego wpływu złego ducha. Proszę Cię o to w Twoje Imię, błagam Cię o to przez Twe Rany, proszę Cię o to przez Twoją Krew, proszę Cię o to przez Twój Krzyż, proszę Cię oto przez wstawiennictwo Maryi niepokalanej i bolesnej. Niech krew i woda, które wytryskują z Twego boku, spłyną na nas aby nas obmyć, uwolnić. uzdrowić i uswiecić.
Amen

Proszę się zalogować aby dodać komentarz