modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne wer.1

Mój Panie i Boże, mój Początku i Celu!
Ty jesteś Panem historii i Panem historii mojego życia.
Proszę Cię teraz o Twojego Ducha Świętego,
ażebym w Jego mocy mógł spojrzeć na historię mojego życia
i na moje oczekiwania poprzez pryzmat Jego światła.
Dziękuję Ci za dar pamięci i proszę:
wzbudź wspomnienia wydarzeń w moim życiu,
które oddaliły mnie od Ciebie,
z których robię Ci potajemnie zarzuty
lub też te, które spycham do podświadomości.
Chcę teraz otworzyć moje serce na Twoje miłosierdzie.
Chcę powrócić do Ciebie z daleka i na nowo przyjąć Twoją bliskość jako dar.
Przyjmij mnie w swoje ramiona i odbierz ode mnie wszelki brak zaufania do Ciebie.
Jesteś tak wielki, że mi pozwalasz wybaczyć Ci,
iż dopuściłeś tak wiele spraw, których nie rozumiem i nigdy nie zrozumiem.
Nie unieważnisz historii mojego życia,
lecz poprzez cierpienie Twojego Syna czynisz mój ból Twoim bólem.
Przez Ducha Świętego pojednaj mnie z Sobą,
z ludźmi, którzy mnie zranili i ze mną samym. Amen.

Modlitwa pochodzi z książki H. Mühlen, Nowe życie z Bogiem
 
 

Proszę się zalogować aby dodać komentarz