modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK

Modlitwa dziękczynna Akatystu ku czci Bogurodzicy

 

Przyjmij, o Potężna, Najczyszystsza Pani i Królowo nasza,
Boża Rodzicielko, te pochwalne hymny,
które Tobie jedynej z wdzięcznością śpiewamy,my słudzy Twoi niegodni.
Wybrana spośród wszystkich pokoleń,
nad wszystkie stworzenia nieba i ziemi wspanialszą się okazałaś.
Przy Twoim udziale Pan zastępów jest z nami.
Przez Ciebie poznaliśmy Syna Bożego i nasyciliśmy się świętym Ciałem i Krwią najczystszą.
Dlatego błogosławiona jesteś z pokolenia na pokolenie, przez Boga wysławiona,
wspanialsza od Cherubinów i czcigodniejsza od Serafinów.
W tej oto godzinie, o pełna chwały Bogurodzico Najświętsza,
nie ustawaj w modlitwie za nas, niegodne Twe sługi,
byśmy od wszelkiej złej myśli i od wszelkiego nieszczęścia
wolni byli i od wszelkiej szatańskiej złośliwości uchronieni.
Aż do chwili ostatniej wstawiając się za nami, zachowaj nas nienagannymi.
Orędownictwem bowiem Twoim i opieką chronieni, Jedynemu w Trójcy Bogu,
Stwórcy wszechświata składamy chwałę, cześć, hołd i dziękczynienie teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen.

 

Proszę się zalogować aby dodać komentarz