Klub Książki Tolle.pl

Administrator

Małżeństwo szkołą pracy nad sobą

malzenstwoŻycie łaską sakramentu małżeństwa wymaga głębokiej wiary i wytrwałości. Codzienność stawia wyzwania małżonkom i tylko mocne zakorzenienie w Chrystusie daje nam szansę na prawdziwe szczęście.

Polski kandydat na ołtarze ks. Aleksander Zienkiewicz podkreślał, że „na tym świecie nie ma pełnego szczęścia, jest tylko szczęście cząstkowe (...). Również to szczęście małżeńskie, to nie jest raj na ziemi, jakby się niektórym wydawało” (z książki Kazania i homilie, Kraków 2006). Dzięki otrzymanej łasce sakramentu małżonkowie mogą doświadczyć przedsmaku tej pełni szczęścia zjednoczenia z Bogiem w przyszłości, jak to ujął św. Paweł: „Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany” (1Kor 13,12)..

Czytaj dalej
  537 odsłon
  0 komentarze
Administrator

Rodzina a wychowanie

images-9Zadanie wychowania wypływa z najbardziej pierwotnego powołania małżonków do uczestnictwa w stwórczym dziele Boga: rodząc w miłości i dla miłości nową osobę, która sama w sobie jest powołana do wzrostu i rozwoju, rodzice tym samym podejmują zadanie umożliwienia jej życia w pełni ludzkiego. Przypomniał o tym Sobór Watykański II: „Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, w najwyższym stopniu są obowiązani do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców. To zadanie wychowawcze jest tak wielkiej wagi, że jego ewentualny brak z trudnością dałby się zastąpić. Do rodziców bowiem należy stworzyć taką atmosferę rodzinną, przepojoną miłością i szacunkiem dla Boga i ludzi, aby sprzyjała całemu osobistemu i społecznemu wychowaniu dzieci. Dlatego rodzina jest pierwszą szkołą cnót społecznych, potrzebnych wszelkim społecznościom”.

Czytaj dalej
  1557 odsłon
  0 komentarze
Administrator

Miłość nieuporządkowana

images-8Jezus powiedział do apostołów: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody(Mt 10,37-42).

Czytaj dalej
  1670 odsłon
  0 komentarze

Kalendarz bloga

Poczekaj chwilę, ponieważ właśnie szykujemy kalendarz dla Ciebie