Klub Książki Tolle.pl

Administrator

„Podejmij wyzwanie – przeczytaj z nami Biblię w rok!

13 770x425Początek Nowego Roku bywa czasem postanowień. Zachęcam wszystkich do podjęcia wyzwania, mianowicie do przeczytania Biblii w ciągu roku. Niech Pismo Święte będzie przez ten czas codzienną porcją duchowego pokarmu potrzebnego w drodze ku niebu!”Poniżej publikujemy słowo księdza Piotra Ostańskiego, duszpasterza wrocławskiej wspólnoty:
PRZECZYTAJ BIBLIĘ W CIĄGU JEDNEGO ROKU
Kilka lat temu ksiądz proboszcz poprosił mnie, abym w Nowy Rok wygłosił w parafii homilie podczas wszystkich Mszy św. Noworoczne kazania nie należą do łatwych, ponieważ słuchacze są zmęczeni i zamiast słuchać – po prostu drzemią. Na propozycję przystałem chętnie, ponieważ chciałem podzielić się z wiernymi czymś, co od dłuższego czasu nie dawało mi spokoju.

Kiedy przyszedł Nowy Rok, powiedziałem w homilii, iż jest tradycją, że tego dnia ludzie robią różne postanowienia. Również i ja zrobiłem noworoczne postanowienie. Powiedziałem wiernym, że postanowiłem w tym roku przeczytać całe Pismo Święte, od początku do końca. Dlaczego? Ponieważ za wzorem Maryi chcę zachowywać i rozważać w swoim sercu sprawy Boże. A gdzie mieści się skarbnica „spraw Bożych”? Właśnie w Piśmie Świętym.
Przyznaj się dzisiaj szczerze sam przed sobą, czy Ty jako katolik przeczytałeś Pismo Święte? Od deski do deski? Chociaż jeden raz? Czy Twoje chrześcijaństwo jest biblijne, czy tylko tak zwane „ogólne”? Czy można powiedzieć o Tobie to samo, co św. Paweł napisał o Tymoteuszu: „Od lat niemowlęcych znasz Pisma” (2 Tm 3,13). Nieraz myślę o tym, że na sądzie Bożym każdy z nas usłyszy od Pana Boga: „Czy poznałeś Biblię? Czy przeczytałeś mój list do ludzi?” Obyśmy nie musieli nadrabiać naszych zaległości w czyśćcu! Zawsze też pozostaną aktualne słowa św. Hieronima: „Nieznajomość Biblii jest nieznajomością Chrystusa”. Biblia nie głosi półprawd, które jednego dnia są ważne, a następnego – idą do lamusa, ale jest słowem samego Boga, czyli pełnią Prawdy. Prorok Izajasz powiedział o Biblii: „Trawa więdnie, kwiat usycha, a Słowo naszego Pana trwa na wieki” (Iz 40,8). A Chrystus: „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą” (Mt 24,35). Słowo Boże jest jedynym pewnym punktem, jedynym „constans” w naszym rozchwianym świecie.
I powiedziałem jeszcze wiernym w homilii, że aby ułatwić sobie czytanie, przygotowałem w ostatnich dniach specjalną rozpiskę z podziałem całej Biblii na fragmenty przeznaczone do przeczytania na każdy dzień. Zdecydowałem się bowiem czytać nie kolejne księgi biblijne strona po stronie, ale urozmaicić sobie lekturę tak dobierając fragmenty Pisma Świętego, aby po roku złożyła się z nich jak z puzzli cała Biblia. Poprosiłem też w homilii
parafian, aby mnie pytali podczas spotkań na ulicy czy w sklepie, jak mi idzie czytanie, czy przypadkiem już nie zrezygnowałem i aby w ten sposób dopingowali mnie do systematycznej lektury.
Gdyby ktoś z obecnych na tej Mszy św. chciał zrobić takie samo postanowienie noworoczne jak ja – mówiłem dalej do wiernych – skserowałem ten plan czytania i kto chce, może po skończonej Mszy św. podejść do przodu i go zabrać. Ku mojemu zaskoczeniu tamtego dnia podczas sześciu Mszy św. podeszło do balustrady ponad dwieście osób, głównie młodych, aby poprosić o rozpiskę. Z każdym z nich przez chwilę porozmawiałem, a wręczając kartkę, udzielałem indywidualnego błogosławieństwa. Niektórzy z nich szczerze się przyznawali, że w przeszłości już kilka razy podejmowali próbę przeczytania Świętej Księgi, ale nigdy nie ukończyli. Może tym razem się uda…

Czytaj dalej
  1225 odsłon
  0 komentarze
Administrator

Trzecia tajemnica ostrzega Polskę

tajemnica fatimskaOgłoszenie treści trzeciej części tajemnicy fatimskiej stało się jednym z największych wydarzeń Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Orędzie fatimskie jako ostrzeżenie i naglące wezwanie Matki Bożej do nawrócenia „nie jest jednorazowe. Jej apel musi być podejmowany z pokolenia na pokolenie, zgodnie z nowymi »znakami czasu« – mówił Jan Paweł II. „Trzeba nieustannie do niego powracać. Trzeba go podejmować wciąż na nowo”. W obecnej sytuacji, w jakiej znajduje się Polska, orędzie fatimskie jest szczególnie aktualne. W sposób niezwykle dramatyczny, poprzez przekazanie trzyczęściowej tajemnicy oraz spektakularny cud słońca, Matka Boża przypomniała ewangeliczną prawdę, że ludziom do szczęścia, tak naprawdę, potrzebny jest tylko Wszechmocny Bóg, który stworzył nas dla siebie i pragnie podzielić się z nami pełnią szczęścia. My ze swej strony powinniśmy ze wszystkich sił dążyć do zjednoczenia z Nim, krocząc trudną i wąską drogą wiary. Trzyczęściowe orędzie Matki Bożej jest orędziem Ewangelii. Zostało przekazane dzieciom podczas objawienia 13.07.1917 r.

Czytaj dalej
  505 odsłon
  0 komentarze
Administrator

Św. Jan Maria Vianney – O niegodnym, świętokradczym przyjmowaniu Komunii Św.

komunia c59bwŚw. Jan Maria Vianney – O niegodnym, świętokradczym przyjmowaniu Komunii Św.

Proboszcz z Ars:

Gdybym był w stanie wyciągnąć z płomieni piekła zdrajcę Judasza i pokazać wam, jak on tam okropnie jęczy i cierpi przez to, że niegodnie przyjął Ciało i Krew Pańską, to może choć trochę byście się przestraszyli!

O NIEGODNYM PRZYJMOWANIU KOMUNII ŚWIĘTEJ DUSZA, KTÓRA GRZESZY, TA UMRZE. Ez, 17,4

Wielu przystępuje do Stołu Pańskiego po złej spowiedzi, jako że albo zataili swoje grzechy, albo nie mieli najmniejszego żalu i postanowienia poprawy. Inni znów przystępują do Komunii w gniewie i z przywiązaniem do grzechów i w ten sposób znieważają Ciało i Krew Pana. Sprawdzajcie sami siebie, czy przypadkiem nie popełniliście kiedyś świętokradztwa!

Czytaj dalej
  1041 odsłon
  0 komentarze
Administrator

Masoneria jest wielkim zagrożeniem dla Kościoła

 

Pisał Pan też wiele o masonerii. Wyszła nawet książka Pana autorstwa na ten temat.

– Na Słowacji nie ukazała się dotąd, tak jak w innych, większych, krajach europejskich, bardziej obszerna publikacja dotycząca masonerii, która by jej nie idealizowała, która ukazywałaby zagrożenia, jakie niesie wolnomularstwo.

Dlaczego podejmuje Pan właśnie te, a nie inne problemy?

 

– Podejmuję tematy, które dotyczą spraw ważnych i rzadko poruszanych, takie, z którymi trudno jest dotrzeć do prawdziwych informacji. Nie każdy ma dostęp do publikacji, których nie ma w księgarniach, które zostały wydane ponad 100 lat temu. Nie każdy może studiować źródła w archiwach, które są przecież tylko w największych miastach.

 

Tak przy okazji. Jaka jest obecnie sytuacja Kościoła katolickiego na Słowacji?

Wiem, że są katolickie gazety i wydawnictwa, katolickie uczelnie czy wydziały na uniwersytetach, że jest katolickie radio. Czy jednak katolicy nie zostali przez siły liberalne, lewicowe, masońskie zepchnięci na margines życia społecznego?

– Sytuacja Kościoła katolickiego na Słowacji nie jest najlepsza. Większość dzieci uczęszcza w szkole na lekcje religii, ale rodzice najczęściej nie mogą im służyć jako wzór żywej wiary. Podczas reżimu komunistycznego zniszczono wiele kościołów. Najgorszy nie jest jednak brak kościołów, ale brak katolickich mediów. Działa katolickie radio Lumen (“Światło”), którego słucha około 200 tys. ludzi, co stanowi około 5 proc. społeczeństwa. Zaczyna nadawać katolicka telewizja, ale brakuje katolickiej prasy. Jest tylko jeden tygodnik o nakładzie 80 tys. egzemplarzy (na początku lat 90. – 120 tys.). W liberalnych mediach wciąż wzrasta liczba programów antykatolickich. Mało katolików dba o to, by w Sejmie znaleźli się posłowie o katolickiej orientacji czy choćby spełniający podstawowe kryteria moralne. Wpływ praktykujących katolików na życie społeczne i polityczne jest bardzo ograniczony. Jak, według Pana, można krótko i celnie scharakteryzować masonerię? – Masoneria to autostrada do piekła. Ze względu na swoje dwie główne doktryny – liberalizmu i okultyzmu, godzi ona wprost w najważniejsze przykazanie: kochać Boga ponad wszystko. Kiedy zaś już nie pełnimy swoich powinności wobec Boga, przestajemy też spełniać swoje powinności wobec bliźniego. Masoneria prowadzi ludzi do złamania wszystkich przykazań Dekalogu. Bezpośrednio prowadzi do stłumienia religijności w życiu, na przykład likwidując szkoły kościelne, skłaniając do pracy w niedzielę (na przykład poprzez otwieranie w tym dniu sklepów), zmierza do legalizacji aborcji, eutanazji, rozwodów, homoseksualizmu, pochwala pozamałżeńskie życie seksualne, antykoncepcję, propaguje szkodliwe z moralnego, ale również zdrowotnego, punktu widzenia obyczaje. Domaga się likwidacji majątku Kościoła katolickiego. A to jest przecież rabunek. Swoje cele realizuje często poprzez przemoc i za nic ma ludzkie życie i własność prywatną. Co stanowi, według Pana, najważniejszy element masońskiej doktryny? – Biorąc pod uwagę wypowiedzi czołowych wolnomularzy, najważniejszym elementem ich ideologii jest gnoza. Gnoza towarzyszy starożytnemu pogaństwu, w którym istotnym elementem jest magia. Kogo masoneria uznaje za swojego największego przeciwnika? – Według wypowiedzi głównych ideologów masonerii oraz biorąc pod uwagę ich działalność, należy bez żadnych wątpliwości stwierdzić, że za największego swojego przeciwnika masoni uważają Kościół katolicki. Jakie są największe zagrożenia ze strony masonerii dla Kościoła?


– Największym niebezpieczeństwem dla Kościoła katolickiego ze strony masonerii jest wnikanie jej zasad w myślenie i, co za tym idzie, działanie katolików, zwłaszcza duchownych. Obecnie mamy wielu katolików, którzy pod wpływem grzechu pierworodnego i masońskiej propagandy zachowują się tak, jakby służyli dwóm panom. Z jednej strony uważają się za katolików, a z drugiej strony przyjmują w myśleniu i w praktyce podstawowe zasady wolnomularstwa: nieograniczoną dopuszczalność aborcji, antykoncepcji, pozamałżeńskiego życia seksualnego, rozwodów, sterylizacji itp. A przecież Chrystus jasno powiedział: “Nie będziesz dwóm panom służył”.

A jakie zagrożenia stwarza masoneria dla państw narodowych, dla Słowacji, dla Polski?

– Wolnomularstwo chce zniszczyć państwa narodowe. Chce wytworzyć jedno państwo światowe, dla którego europejskie federalne państwo jest tylko formą wstępną, przejściową. Polska i Słowacja mają przekształcić się w mało znaczące administracyjne jednostki tego organizmu, o których będzie się stanowić poza ich terytorium. Charakterystyczne dla państwa federacyjnego jest to, że najważniejsze decyzje podejmuje władza centralna, a nie władze lokalne. Może tak być, że przyszła władza polska będzie posiadać takie kompetencje, jakie posiadają dziś obecne polskie województwa. Być może Polska i Słowacja przestaną istnieć jako oddzielne jednostki administracyjne i będą funkcjonować w ramach nowych struktur.
Czy na Słowacji masoneria ma duże wpływy?
– Tak, masoneria ma na Słowacji wielkie wpływy. Większość ludzi działa tu według masońskich zasad, a nie według chrześcijańskich wartości. Główne mass media są antychrześcijańskie i promasońskie.
Wiem, że zajmuje się Pan również rolą masonerii w państwach byłego obozu socjalistycznego. Jak na przykład wygląda sytuacja masonerii w Rosji? – Według rosyjskiego publicysty Olega Płatonowa, masonom sprzyjali ostatni przywódca komunistyczny Gorbaczow i niektórzy liberalni polityczni doradcy prezydenta Jelcyna oraz inne osoby z jego otoczenia: Burbulis, Czubajs, Gajdar, Jawlinski, Stankievicz itd. To oni stali za wprowadzeniem “reform” gospodarczych, które spowodowały w Rosji chaos i spowodowały, że większość społeczeństwa rosyjskiego zbiedniała, a pojawiły się nieliczne bardzo bogate osoby.
W Polsce we wrześniu tego roku odrodziła się loża B’nai B’rith. Co Pan wie o tym odłamie masonerii?
– Międzynarodowa organizacja B’nai B’rith została założona w 1843 roku w Nowym Jorku wyłącznie przez Żydów. Z tego, co wiem, formalnie nie jest to masoneria, ale z masonerią łączy ją sposób wyboru członków, rytuał, hierarchiczny porządek, a zwłaszcza duch. Mówi się, że ta organizacja odgrywa decydującą rolę w masonerii. Jak Pan ocenia rolę i znaczenie masonerii w Polsce?
– Tak jak w całej Europie, tak w Polsce masoneria ma wielkie znaczenie. Miała wpływ na dokonanie rozbiorów Polski pod koniec XVIII wieku, na charakter i przebieg powstań 1794, 1830 i 1863 roku. W tej części Polski, która była pod zaborem niemieckim, zabiegała o germanizację i protestantyzację Polaków. Była inicjatorem powstania sekty mariawitów. Po odrodzeniu Polski w 1918 roku wielu przedstawicieli nowej władzy i ministrów było masonami. Miała wpływ na powstanie “Solidarności”. Jej wpływy w Polsce wzmocniły się w sposób szczególny w czasie istnienia komunistycznego reżimu, który w znacznej mierze realizował masońskie zasady, np. wprowadzenie aborcji na życzenie. Komunistyczny reżim, lansując masonerię, wpływał na ludzkie myślenie i sposób zachowania ludzi, czego skutki widać do dziś. Nie wiem, jaki jest dziś wpływ masonerii na życie społeczne, gospodarcze i polityczne Polski, ale przypuszczam, że znaczny, choć na pewno nie tak wielki jak w zachodniej Europie.
Wiedza na temat działalności i celów jest wciąż zbyt mała. Jakie działania powinniśmy jako katolicy podjąć, aby najskuteczniej przeciwstawić się masonerii?
– Musimy dążyć do tego, by żyć według wskazań wiary katolickiej. Musimy ją lepiej poznawać. Powinniśmy też zdobywać wciąż wiedzę o masonerii, jej taktyce, programie, metodach, by nie oddziaływały na nas jej sugestywne kłamstwa, nawet wtedy, gdy są powtarzane wszędzie tysiące razy i podawane nam w różnorakich formach.
Kłamstwo zawsze pozostanie kłamstwem, niezależnie od tego, ile razy się je powtórzy, czy je będą powielać ubodzy intelektualnie uczeni z akademickimi tytułami, politycy bez charakteru, skorumpowani dziennikarze. W najważniejszych sprawach powinniśmy kierować się wskazaniami naszych duchowych ojców, przede wszystkim Ojca Świętego. Czy my, katolicy różnych krajów, nie powinniśmy zjednoczyć się w obronie przed masońskimi zakusami, przed demoralizacją i dechrystianizacją? Jeżeli tak, to w jaki sposób powinniśmy to robić?
– Myślę, że tak być powinno. Masoni zawsze się wszędzie jednoczą i poprzez to osiągają wiele zamierzonych przez siebie celów. Na przykład utworzyli w Parlamencie Europejskim swoją osobną lożę. Podobnie mogliby postępować katolicy, a więc również na przykład posłowie do Parlamentu Europejskiego reprezentujący orientację chrześcijańską. Moglibyśmy tak postępować też w wielu innych dziedzinach.
Dziękuję za rozmowę.

Dr Peter Bielik, z wykształcenia geograf, jest działaczem katolickim, członkiem słowackiego stowarzyszenia byłych więźniów politycznych reżimu komunistycznego, publicystą i pisarzem. W czasach komunizmu prześladowany przez ówczesny reżim pracował jako robotnik, a następnie urzędnik. W Polsce ukazała się właśnie jego książka pt. “Przeciwko Kościołowi: fałszerze prawdy – lewica – masoni”, w której ukazuje, jak fałszuje się prawdę historyczną w związku z inkwizycją, procesami o czary, husytyzmem, rewolucją francuską, działalnością Papieża Piusa XII w czasie II wojny światowej itp. Dr Peter Bielik wystąpi 4 listopada br. w “Rozmowach niedokończonych” w Telewizji Trwam i w Radiu Maryja.

"Nasz Dziennik" 2007-10-24

  416 odsłon
  0 komentarze
Administrator

Odpusty w Kościele

024084cb0022553b5093bf82Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. W sakramencie pojednania grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów, za które szczerze żałuje. Dzięki temu może on osiągnąć wieczne zbawienie.
Uzyskane przebaczenie nie uwalnia jednak od kar doczesnych (czasowych), które spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Uwolnieniu od tych kar służy właśnie obfity skarbiec odpustów Kościoła.

Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.

Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu uwalniają nas od kary doczesnej). Odpusty te może zyskiwać każdy ochrzczony po spełnieniu odpowiednich warunków dla siebie lub ofiarowywać je za zmarłych.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

  • Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji - zyskuje się odpust cząstkowy)
  • Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna
  • Przyjęcie Komunii świętej
  • Odmówienie modlitwy (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario") w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież. Intencje te są często ogłaszane, m.in. na naszych stronach z kalendarzem na dany miesiąc)
  • Wykonanie czynności związanej z odpustem
Czytaj dalej
  508 odsłon
  0 komentarze
Administrator

Najtrudniejszy pierwszy krok

Katecheci i nauczyciele biją na alarm: młodzi ludzie coraz mniej czytają. Jak przy tym zainteresować ich czytaniem Biblii? – mówią zrezygnowani, a dwaj wrocławianie dają im do ręki konkretne narzędzie.

komiks bibliaMarian Skutnik i Mariusz Matwiej kilkanaście miesięcy pracowali nad przygotowaniem komiksu o miłosiernym Samarytaninie. Efekt: doskonała pozycja opowiadająca w ponad stu obrazkach jedną z najpiękniejszych przypowieści biblijnych. – Ten czas wydłużał się nie tylko ze względu na konieczność dokładnych studiów, ale przede wszystkim ze względu na to, że każdy z nas ma swoją pracę zawodową i rodzinę, więc mogliśmy zająć się Samarytaninem dopiero po wypełnieniu codziennych obowiązków. Najczęściej było to wieczorami – mówi M. Skutnik.

Czytaj dalej
  1287 odsłon
  0 komentarze

Kalendarz bloga

Poczekaj chwilę, ponieważ właśnie szykujemy kalendarz dla Ciebie