swiety.png

Błogosławiony Alojzy Rabata, prezbiter - 9 Maj

 
sw alojzy Alojzy Rabata przyszedł na świat około 1430 r. w Monte S. Giuliano (Erice) koło Trapani na Sycylii. Wstąpiwszy w 1443 r. do karmelitów w Trapani, po kilku latach formacji przyjął święcenia kapłańskie. Był długoletnim przeorem klasztoru w Randazzo (Katania).
Jako mąż głębokiej modlitwy, gorliwy duszpasterz i kaznodzieja został ugodzony przez grzesznika, niejakiego Antoniego Catalucci, którego upomniał i zachęcał do poprawy życia. Zmarł po kilku tygodniach, 8 maja 1490 r., wskutek zadanych mu ran. Słynął z uczynków miłosierdzia i przebaczenia. Przed śmiercią przebaczył swemu zabójcy.
Jego kult 10 grudnia 1841 r. zaaprobował papież Grzegorz XVI. Relikwie Alojzego odbierają cześć w bazylice mariackiej w Randazzo, gdzie przeniesiono je z klasztoru karmelitów w 1913 r.