banner1

maryia

koronki

Reklama Content Top

MAŁY MODLITEWNIK 

Koronka do Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen (5 razy)
(na cześć pięciu Najświętszych Ran Pana Jezusa czynimy na sobie 5 razy znak Krzyża św. z głębokim szacunkiem)


Następnie na dużym paciorku różańca mówimy:
Pełne boleści i Niepokalane Serce Maryi, proś za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!


Na trzech małych paciorkach mówimy:
1. Boże mój, wierzę w Ciebie, ponieważ jesteś nieskończenie dobry!
2. Boże mój, ufam Tobie, ponieważ jesteś nieskończenie miłosierny!
3. Boże mój, kocham Cię, ponieważ jesteś nieskończenie kochający!


Na dużych paciorkach różańca mówimy:
Pełne boleści i Niepokalane Serce Maryi,
proś za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!
Na małych paciorkach różańca mówimy:
Matko, ratuj nas przez Płomień Miłości
Twojego Niepokalanego Serca!
Po każdej dziesiątce mówimy:
Matko Boża! Rozlej na całą ludzkość
działanie łaski Twojego Płomienia Miłości
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.


Na zakończenie:
Chwała Ojcu (3 razy)
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen (5 razy)

Reklama Bootom 2