modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Modlitwa do Pana Jezusa o uwolnienie od złego ducha

O Jezu, Zbawicielu, Panie mój i Boże mój, który poprzez ofiarę krzyża odkupiłeś nas i zwyciężyłeś władzę szatana, proszę Cię o uwolnienie mnie od wszelkiej obecności diabelskiej i od wszelkiego wpływu szatana. Proszę Cię o to w Twoje imię, proszę Cię o to przez Twoje rany, proszę Cię o to przez Twój krzyż, proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej i Bolesnej. Krew i woda, które wypływają z Twojego boku, niech spłyną na mnie, aby mnie oczyścić, wyzwolić, uzdrowić. Amen.