banner1

maryia

Reklama Content Top

MAŁY MODLITEWNIK 

Akt uwielbienia Miłości Miłosiernej

 

Jezu, Zbawicielu nasz!

W obecności Maryi, naszej Matki, Aniołów i Świętych zbliżam się z wiarą, ufnością i miłością do Twego Najświętszego Serca, otwartego dla nas na krzyżu.

(Stanąć w duchu pod krzyżem Pana Jezusa, patrząc w Jego Serce).

Ufając w Twoją Miłość do nas, słabych ludzi, zagrożonych napaściami duchów ciemności, z pomocą Aniołów i Świętych obmywam w Twej życiodajnej, oczyszczającej Wodzie siebie i moich braci.

(Można wymienić konkretne osoby i grupy ludzi – żyjących i zmarłych).

Z Aniołami i Świętymi oddaję hołd, cześć i uwielbienie Twojej Boskiej Krwi…

(zatrzymać się na moment adoracji) i z ich pomocą zanurzam w niej siebie i moich braci.

Synu Boży, nasz Odkupicielu! Dla boleści Twej Najświętszej Matki proszę Cię:

– zmyj z nas brud grzechu Wodą z Twego Serca, zdejmij z oczu bielmo i ulecz nasze rany mocą Ran Twoich;

– przyjmij nas, obmytych i naznaczonych Twoją Krwią, do Twego Najmiłosierniejszego Serca, abyśmy doznali w Nim ocalenia i uświęcenia;

– w godzinie naszej śmierci, błagam, przyjdź, Jezu, i jako nasz starszy Boski Brat przedstaw nas Bogu Ojcu, którego dziećmi wszyscy jesteśmy.

Amen.

Reklama Bootom 2