banner1

rita

rozaniec rozwazania

MAŁY MODLITEWNIK 

Krótkie rozważania w oparciu o Biblię

 

TAJEMNICE RADOSNE

1. Zwiastowanie Maryi
Anioł wszedł do Maryi i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami.
(Łk 1, 28)

Wszystko w naszym życiu rozpoczyna się od zwiastowania – czyli momentu, gdy usłyszymy wiadomość do nas kierowaną. Od nas zależy, co z usłyszaną nowiną zrobimy.

Maryjo, naucz nas słuchać i odpowiadać.

2. Nawiedzenie św. Elżbiety
Elżbieta wydała okrzyk: Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.
(Łk 1, 46)

Wiara w słowo. We współczesnym świecie tak wiele słów, wiadomości i interpretacji wydarzeń do nas dociera, że nie bardzo w nie wierzymy. Umykają nam w tym natłoku słowa kierowane przez Pana.

Maryjo, naucz nas wiary w słowo skierowane do nas przez Boga.

3. Narodzenie Pana Jezusa
Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
(Łk 2, 7)

Dla Boga nie ma miejsca. Nie było go 2000 lat temu w gospodzie, nie ma w życiu wielu współczesnych. Nawet zagrożenie życia i pandemia nie pomogły otworzyć serc ludzkich na Boga.

Maryjo, naucz nas być otwartymi na przyjęcie Boga.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa
Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli dziecię Jezus do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu.
(Łk 2, 22)

Ofiarować Bogu dar, jaki od Niego otrzymaliśmy, czyli inaczej mówiąc, okazać wdzięczność. Współczesny człowiek woła należy mi się, a tak bardzo rzadko mówi dziękuję.

Maryjo, naucz nas wdzięczności za otrzymane dary – wdzięczności Bogu i ludziom.

5. Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni
Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie.
(Łk 2, 48)

Ból matki i ojca, bo dziecko się pogubiło. Bo niszczy je alkohol, używki, narkotyk, złe towarzystwo.

Maryjo, naucz nas szukania tych, co się zagubili. Naucz wytrwałości, byśmy nigdy nie rezygnowali.

TAJEMNICE ŚWIATŁA

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego...
(Łk 3, 21)

Chrzest to wejście na drogę wiary. To moment otwarcia na przyjęcie Bożych darów i stanie się Bożym dzieckiem.

Panie Jezu, daj, byśmy na nowo zrozumieli wartość sakramentu chrztu.

2. Objawienie na weselu w Kanie Galilejskiej
Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.
(J 2, 4-5)

Małżeństwo podniósł Chrystus do godności sakramentu. Małżonkowie zapraszają Boga do wspólnoty swojego życia. Gdy się rozwodzą, gdzie odsyłają zaproszonego Gościa?

Panie Jezu, daj nam przywrócić wartość sakramentu małżeństwa.

3. Głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia
Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.
(Łk 13, 2-3)

Łatwo jest szukać grzechu u innych, a nie widzieć go w sobie. Świat, walcząc z Kościołem, wyszukuje grzechów członków Kościoła. To ból, że one są, ale zdaje się nie dostrzegać grzechów u siebie.

Panie Jezu, daj nawrócenie, by nikt nie zginął.

4. Przemienienie na Górze Tabor
I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.
(Mk 9, 7)

Słuchać Chrystusa to słuchać Jego Kościoła, to wczytywać się w karty Pisma Świętego; to żyć zgodnie z przykazaniem miłości.

Panie Jezu, daj nam odkryć na nowo wartość Twoich słów.

5. Ustanowienie sakramentu Eucharystii
Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał, mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie przelana.
(Łk 22, 19-20)

Eucharystia i przyjęcie sakramentalnej Komunii Świętej to pokarm na życie wieczne; to pokarm dający siłę do walki z grzechem i słabościami.

Panie Jezu, daj nam, byśmy zrozumieli wartość sakramentalnej Komunii Świętej.

TAJEMNICE BOLESNE

1. Tajemnica modlitwy w Ogrójcu
Rzekł do nich: Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.
(Łk 22, 46)

Można przespać całe swoje życie – tzn. być obojętnym na wszystko, co się dzieje wokół. Ale można wstać i wziąć wszystko w swoje ręce i zaufać Bogu.

Panie Jezu, daj nam siłę do modlitwy i kroczenia za Tobą.

2. Tajemnica biczowania Pana Jezusa
Nie znalazłem w Nim żadnej winy w sprawach, o które Go oskarżacie. Każę Go więc wychłostać i uwolnię.
(Łk 23, 14.16)

Nie znalazłem winy, ale każę Go wychłostać. To takie typowo ludzkie – każdemu coś, by każdy był zadowolony. Jak w przysłowiu – Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek.

Panie Jezu, daj nam siłę do stawania po stronie Boga i oddawania Jemu wszystkiego.

3. Tajemnica cierniem ukoronowania
Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę. Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i oddawali Mu hołd.
(Mk 15, 17.19)

Przewrotność życia ludzkiego; przewrotność polityki i ludzkich działań – pluć i oddawać hołd. Jakże często możemy się z tym spotkać – w domu, rodzinie, parafii, społeczeństwie, miejscu pracy.

Panie Jezu, daj nam siłę, by nasze życie było bez intryg i przewrotności.

4. Tajemnica niesienia krzyża
Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, by go niósł za Jezusem.
(Łk 23, 26)

Pomoc, wsparcie, współczucie to elementy których tak bardzo potrzebujemy w naszej codzienności. Człowiek nie jest samotną monadą – jest otwarty na drugiego.

Panie Jezu, daj nam siłę do niesienia pomocy potrzebującym.

5. Tajemnica śmierci Pana Jezusa na krzyżu
A lud stał i patrzył.
(Łk 23, 35a)

Stanąć obok, założyć ręce, przyglądać się, ale nie uczestniczyć – jakże to znane nam postawy. Po co się narażać, angażować, lepiej mieć „święty spokój”.

Panie Jezu, daj nam odwagę do życia, a nie wegetacji. Daj odwagę do uczestniczenia, a nie patrzenia.

TAJEMNICE CHWALEBNE

1. Tajemnica Zmartwychwstania
Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli.
(Mk 16, 6)

Jak bardzo Bóg ceni ludzkie ciało. Wskrzesza je z martwych. Chociaż po zmartwychwstaniu nasze ciała będą przebóstwione, ale to jednak będą nasze ciała. Prośmy Boga, abyśmy cenili sobie Jego dary i nigdy ich nie marnowali.

2. Tajemnica Wniebowstąpienia
Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.
(Łk 24, 50-51)

Jak bardzo Bóg ceni ludzkie ciało. Sam z ciałem i duszą wstąpił do nieba i dla nas przygotował tam miejsce. Prośmy Boga, abyśmy cenili sobie Jego dary i nigdy ich nie marnowali.

3. Tajemnica zesłania Ducha Świętego
Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden.
(Dz 2, 2-3)

Jak bardzo Bóg ceni ludzkie ciało. Obdarza nas darami Ducha Świętego. Nie tylko umysł, nie tylko duszę, ale i nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Prośmy Boga, abyśmy cenili sobie Jego dary i nigdy ich nie marnowali.

4. Tajemnica wniebowzięcia Maryi
Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi.
(Jdt 13, 18)

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi Matki Twojego Syna – tak modlimy się w uroczystość wniebowzięcia Maryi.

Jak bardzo Bóg ceni ludzkie ciało. Zadbał o to, żeby Maryja z ciałem i duszą znalazła się w niebie. Prośmy Boga, abyśmy cenili sobie Jego dary i nigdy ich nie marnowali.

5. Tajemnica ukoronowania Maryi na Królową nieba i ziemi
Królestwo moje nie jest z tego świata.
(J 18, 36)

Jak bardzo Bóg ceni ludzkie ciało. Zadbał o to, żeby Maryja stała się Królową nieba i ziemi. Prośmy Boga, abyśmy cenili sobie Jego dary i nigdy ich nie marnowali.