banner1

rita

rozaniec rozwazania

MAŁY MODLITEWNIK 

Różaniec o pokój

 

TAJEMNICE RADOSNE

1. Zwiastowanie Maryi
Nie w blasku rozbłysków i huków, ale w ciszy nazaretańskiego domku Słowo stało się ciałem. To nie w gabinetach ministrów czy biznes-menów ważą się losy pokoju na świecie. Dokonuje się to w ciszy naszych serc. Tu rodzi się pokój lub chęć zemsty, miłość lub nienawiść. Ty i ja zostaliśmy wybrani, by stać się narzędziami Jego pokoju.

2. Nawiedzenie św. Elżbiety
Maryja nie zwleka ani chwili, bo wie, że ktoś czeka na Jej pomoc. Im więcej pośpiechu u narodów świata w zdobywaniu broni, im więcej wokół nas nienawiści i gniewu, tym bardziej my musimy spieszyć się z orędziem pokoju. Na złośliwość odpowiedz dobrym słowem, na gniew – przebaczeniem, nienawiść rozbrajaj życzliwością. Spiesz się! Świat spragniony jest pokoju!

3. Narodzenie Pana Jezusa
Mieszkańcy Betlejem nie przyjęli Boga pod swój dach! Musiał narodzić się w stajni. Podobnie i dziś: Bóg, przychodząc do ludzi, napotyka serca twarde jak głaz. Zobacz, jak w noc Bożego Narodzenia, przy łamaniu się białym opłatkiem, ludzie podają sobie ręce na zgodę. Przez prosty gest przebaczenia możesz sprawić, że Boże Narodzenie będzie każdego dnia.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa
Światło na oświecenie pogan - to tak Symeon nazywa Jezusa. Jest szczęśliwy, że mógł zobaczyć na własne oczy Zbawiciela świata. Oświeć, Jezu, umysły tych, dla których jedynym rozwiązaniem problemów świata jest wojna, a jedynym argumentem – siła. Daj im znaleźć drogę pokoju.

5. Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni
Synu, czemuś nam to uczynił? - wypowiadają zatroskani o Syna Maryja i Józef. Dlaczego ginie wciąż tylu niewinnych ludzi, a świat żyje w ciągłym strachu? Kto następny padnie ofiarą? Jezu, prosimy za ludzi podsycających wojny, aby i oni odnaleźli drogę do Ciebie.

TAJEMNICE ŚWIATŁA

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Jan Chrzciciel udziela chrztu nawrócenia. Nawet żołnierzy upomina, aby nad nikim się nie znęcali i nikogo nie uciskali. Sakrament chrztu jest początkiem Bożego życia w nas. Dlaczego więc między ochrzczonymi dochodzi do konfliktów, a nawet wojen? Przecież jesteśmy dziećmi jednego Ojca, braćmi i siostrami! W imię Boga - pojednajmy się!

2. Objawienie na weselu w Kanie Galilejskiej
Cud dokonany na prośbę Matki jest pięknym prezentem ślubnym dla nowożeńców w Kanie Galilejskiej. „Synu, nie ma pokoju na świecie!” – woła wciąż zatroskana o świat Matka.
Jezu, ten pokój, który przynosisz, niszczą ludzie, którym wojna daje ogromne zyski. Oni nie liczą się z apelami o pokój, oni na wojnie zarabiają. Jest jednak nadzieja dla świata. Nadzieja, że posłuchamy słów Maryi: Uczyńcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie.

3. Głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia
Królestwo Boże, o którym naucza Jezus, to miejsce, gdzie nie będzie smutku i łez, bólu i cierpienia. Jakże wspaniałe musi być królestwo Ojca w przeciwieństwie do rzeczywistości tego świata, w którym brat zabija brata, gdzie wciąż toczą się wojny! Jezu, przyjdź królestwo Twoje! Królestwo prawdy, miłości i pokoju!

4. Przemienienie na Górze Tabor
Widok przemienionego Jezusa wywołuje u Apostołów pragnienie pozostania z Nim na Taborze. Tak wielu dziś pragnie pokoju. Oby ten głos dotarł z mocą do wszystkich wielkich tego świata, przemienił ich serca i zatrzymał rozlew niewinnej krwi.

5. Ustanowienie sakramentu Eucharystii
Zanim Jezus nakarmił uczniów swoim Ciałem, polecił im, aby umywali sobie nawzajem nogi. Nie byłoby na świecie wojen, gdyby ludzie czynili wszystko z miłością, bo miłość nie zazdrości, nie unosi się gniewem, wszystko znosi. Miłość wprowadza i utrwala pokój między nami.

TAJEMNICE BOLESNE

1. Modlitwa w Ogrójcu
Ogrójec to miejsce modlitwy i zdrady. To tu Jezus modlił się przed męką o wypełnienie woli Ojca, a Judasz pocałunkiem zdradził Mistrza. Współczesny świat jest także miejscem modlitwy i zdrady. Judasz nie modlił się z Jezusem na Górze Oliwnej. Był wtedy daleko od Mistrza i realizował swój szatański plan.
Odejście od Chrystusa i od Jego przykazania miłości to wejście w noc zdrady, gdzie nie ma pokoju. Przebacz, Jezu, tym, którzy się nie modlą. Ich serce jest wciąż niespokojne, bo nie spoczęło w Tobie. Usłysz naszą modlitwę i obdarz ludzkość pokojem.

2. Biczowania Pana Jezusa
Czy w imię prawa można bić i poniewierać niewinnego człowieka? Można! Spójrz na ubiczowanego Jezusa. Ile niewinnej krwi przelewa się w świecie, w którym żyjemy, skoro św. Jan Paweł II nie wahał się nazwać naszych czasów „cywilizacją śmierci”?
Dzieje się tak, bo ludzie zapomnieli, że Bóg jest Panem, którego największą prośbą jest przykazanie miłości. Wybacz, Panie, tym, którzy łamią prawo Boskie i ludzkie. Obdarz nas trwałym pokojem opartym na przykazaniu miłości Boga i bliźniego.

3. Cierniem ukoronowanie
Jezu, to Ty jesteś Zwycięzcą! Nie Twoi oprawcy, którzy pluli Ci w twarz, którzy wcisnęli na Twoją głowę koronę z ciernia i robili z Ciebie pośmiewisko. Ty, skatowany i wyśmiany, wdeptany w ziemię, ale o sercu pełnym miłości. Serca Twoich katów przepełniała jedynie nienawiść.
Ile nienawiści może pomieścić ludzkie serce? Serce, które Ty, Boże, powołałeś do miłości. Przebacz, Panie, wszystkim, którzy swoją nienawiścią zadają ból i cierpienie innym. Napełniaj wciąż nasze serca miłością i obdarz świat upragnionym pokojem.

4.  Niesienia krzyża
Czy potrzebna była tak wielka ofiara cierpienia, upadków, w końcu śmierci samego Syna Bożego, by świat dostąpił zbawienia? Taką miłością zostaliśmy obdarowani przez Boga. Tylko że ten świat Ciebie nie pokochał, Panie. Są ludzie, którzy dla pieniędzy i władzy gotowi są zrobić wszystko, nawet rozniecać wojny i zabijać.
Przebacz, Panie, tym, dla których nie istniejesz, i tym, którzy Cię odrzucili. Popatrz na modlitwy tych, którzy Cię kochają i tylko w Tobie pokładają nadzieję. Nie odmawiaj nam, Panie, daru pokoju.

5. Śmierci Pana Jezusa na krzyżu
Wielu nie pojmuje słów, które wypowiedziałeś do swoich katów: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czy można darować zbrodnie tym, którzy dokonują ich w imię jakiejś nieludzkiej ideologii? Czy można wybaczyć tym, którzy wciąż zabijają? Trzeba, bo Jezus naucza: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą.
Przebaczamy, Jezu, i prosimy o przebaczenie! Bo tylko wtedy możliwy jest pokój, jeśli będziemy się wzajemnie miłowali, jak Ty nas umiłowałeś.

TAJEMNICE CHWALEBNE

1. Zmartwychwstanie
Pokój to pierwszy dar Chrystusa Zmartwychwstałego. Świat sam z siebie nie może dać takiego pokoju, bo po prostu go nie ma. Skoro pokój jest darem, nie ustawajmy prosić Tego, który zwyciężył śmierć i grzech, aby i dziś udzielił pokoju.

2. Wniebowstąpienie
Po wniebowstąpieniu Apostołowie mają iść na cały świat z misją niesienia pokoju. Ewangelia, którą mają głosić, to Dobra Nowina o zbawieniu – przesłanie pokoju. Wielu ludzi odrzuca dziś to przesłanie, żyjąc, jakby Boga nie było. Prośmy dla siebie i dla nich o dar wiary.

3. Zesłania Ducha Świętego
Duch Święty zawsze obdarza jednością. Ci, którzy żyją Bożymi przykazaniami, potrafią przebaczyć czy wyciągnąć rękę na zgodę. Ci, którzy żyją tylko według ciała, szukają zemsty i odwetu. Duchu Święty, działający wciąż w swoim Kościele, „nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane”. Duchu Pocieszycielu, udziel światu daru jedności i pokoju.

4. Wniebowzięcie Maryi
Ile razy Maryja ukazuje się ludziom, zawsze wskazuje na różaniec i jak w Fatimie przypomina: Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uprosić pokój dla świata. Posłuszni Jej poleceniu weźmy ufnie różaniec do rąk. Jak mówił błogosławiony prymas Stefan Wyszyński: na różańcu można wszystko uprosić.

5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
Kiedy trwała pierwsza wojna światowa, papież Benedykt XV dodał do Litanii loretańskiej wezwanie Królowo pokoju, módl się za nami. Do Ciebie więc, Maryjo, kierujemy dziś naszą modlitwę. Z ufnością prosimy, aby Twoje Niepokalane Serce zatriumfowało! Niech pokój stanie się udziałem wszystkich ludów i narodów, dla których jesteś Królową.