banner1

maryia

maria

MAŁY MODLITEWNIK 

Modlitwa za wstawiennictwem Maryi od Spraw Niemożliwych

(Modlitwa do odmawiania przez 9 dni)

O Święta Matko Boga i Matko nasza!
Oddajemy Ci cześć w tym cudownym wezwaniu
Matki Bożej od Spraw Niemożliwych,
ponieważ Ty jesteś Matką Boga, Dziewicą,
Matką i Niepokalanym Poczęciem.
Tymi przymiotami nie zostało obdarzone
żadne inne stworzenie.

O Dziewicza Matko Boga i Matko nasza!
Zwracamy się do Ciebie w naszych pokornych błaganiach:
ratuj głodnych i ubogich,
daj zdrowie chorym na ciele i duszy,
umocnij słabych i pociesz strapionych.

Prosimy Cię także w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.
Weź w opiekę wszystkie wspólnoty,
które praktykują wiarę i miłość bliźniego.
Wspieraj papieża, biskupów i cały waleczny
lud Kościoła oraz naszego państwa.
Pomóż nam rządzić sprawiedliwie i z miłością.

Teraz klękam przed Tobą, Maryjo od Spraw Niemożliwych
i zobowiązuję się do odprawienia tej nowenny,
abyś Ty uprosiła dla mnie u Twego Boskiego Syna
łaskę, o którą teraz Cię błagam…
[tu wymieniamy łaskę, którą pragniemy otrzymać]

Ojcze nasz, Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu.

Maryjo, Matko Boga, módl się za mnie.
Maryjo, Dziewico i Matko, módl się za nami.
Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami.
Maryjo, Najświętsza Panno od Spraw Niemożliwych, módl się za nami.

Amen.