banner1

wielkanoc1 Pocałowanie ran Pana Jezusa w każdym czasie, szczególniej w smutku, i po ukończonych modlitwach wieczornych.

post

MAŁY MODLITEWNIK 

Pocałowanie ran Pana Jezusa w każdym czasie, szczególniej w smutku, i po ukończonych modlitwach wieczornych.

 

O nogi Pana mojego, dla mnie na krzyżu przybite! całuję was, przyjmijcie mnie do siebie z Magdaleną; pragnę was całować z takiem rozczuleniem i miłością, z jaką was całowała ta święta pokutnica, z jaką was kiedykolwiek całowali śś. pokutnicy konający.
O ręce Pana Jezusowe, dla mnie na krzyżu przybite, i szeroko żelaznymi gwoździami dla zbawienia mego otwarte! całuję was i kocham serdecznie; polecam wam duszę moją, nie odrzucajcież od siebie mnie wielkiego(kiej) grzesznika(cy), ale jako własne kupno wasze piastujcie mnie zawsze.
O Serce Pana Jezusa Zbawiciela mojego, dla mnie szeroko ostrą włócznią przebite!całuję Cię, i do tej najświętszej rany cisnę się. Czemużem Cię dotąd nie kochał(a) tak, jak należało. O Boże mój, kocham Cię teraz, wszystkie wieki. Miejże, o Jezu! dobre serce ku mnie, od tej godziny aż na wieki, a nie żałuj mi nieprzebranej dobroci Twojej. Amen.

Reklama Bootom 2