modlitwa.jpg

Modlitwy codzienne

Modlitwy codzienne

Pacierz jest to zbiór modlitw. Obejmuje on takie modlitwy jak:
Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, Dziesięć przykazań, Aniele Boży.
11111111114.67 z 3 użytkowników

3,511 obejrzeń

Modlitwy

Teraz odtwarzane :
Suplikacje (modlitwa)