banner1.jpg
banner1a.jpg
banner1b.jpg
banner1.jpg
banner1a.jpg
banner1b.jpg
Shadow

Różaniec Święty

top-img1Dusza, która zaleca się do mnie przez odmawianie Różańca Świętego nie zginie.


wiecej

Boże Miłosierdzie

Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą moją.


wiecej

Eucharystia

Nie ma nic równie wielkiego jak Eucharystia. Gdyby Bóg miał coś cenniejszego - ofiarowałby nam to.


wiecej

Artykuły

MAŁY MODLITEWNIK 

Litania na Boże Narodzenie, do przenajświętszego Dziecięcia Jezus

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie ęlejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, Słowo Rajskie, które się stało Ciałem, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, mądrości Ojca Twojego, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, uświęcające czystość Twój Matki, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, Synu jednorodzony Ojca Twojego, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, Synu pierworodny Matki 'Twojej, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, Obrazie Ojca Twego, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, początku Twej Matki, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, światło Ojca Twojego, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, chwało Twój Matki, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, równe Ojcu Twojemu, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, we wszystkim posłuszne Matce Twojej, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, Boże nasz, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, Bracie nasz, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, płaczące w kolebce, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, grzmiące w niebiosach, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, upragnienie mędrców, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, kruszące dumne bałwany, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, pełne gorliwości o chwałę Ojca Twojego, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, wszechmocne w niemocy, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, potężne w słabości, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, skarbnico łask wszelkich, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, źródło czystej miłości, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, naprawiające chwałę niebieską, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, przywracające łaskę ziemi, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, wodzu Aniołów, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, szczepie Patryarchów, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, słowo Proroków, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, pożądanie pogan, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, radości pasterzy, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, światło mędrców, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, zbawienie dzieci, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, oczekiwanie sprawiedliwych, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, mistrzu Doktorów, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, początku wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.
Dziecię, Jezu, bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.
Dziecię, Jezu, bądź nam miłościw, przepuść nam Panie.
Od więzów złego ducha, wybaw nas Dziecię Jezu.
Od złości świata tego, wybaw nas Dziecię Jezu.
Od pożądliwości ciała, wybaw nas Dziecię Jezu.
Od próżnej a niebezpiecznej ciekawości, wybaw nas Dziecię Jezu.
Od wszelkiej złej woli, wybaw nas Dziecię Jezu.
Od grzechu każdego, wybaw nas Dziecię Jezu.
Przez najczystsze niepokalane Poczęcie Twoje, wybaw nas Dziecię Jezu.
Przez płacz i łzy Twoje, wybaw nas Dziecię Jezu.
Przez bolesne obrzezanie Twoje, wybaw nas Dziecię Jezu.
Przez najchwalebniejsze objawienie się Twoje światu, wybaw nas Dziecię Jezu.
Przez najniewinniejsze rozmowy Twoje, wybaw nas Dziecię Jezu.
Przez ubóstwo Twoje, wybaw nas Dziecię Jezu.
Przez prace i utrudzenia Twoje, wybaw nas Dziecię Jezu.
Przez cierpienia Twoje, wybaw nas Dziecię Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Panie.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Modlitwa.
Panie Jezu Chryste, który z miłości ku nam ukrywszy wielkość wcielonego Bóstwa Twojego, i Boskiego człowieczeństwa, chciałeś narodzić się na świat maluczkim Dziecięciem, spraw nam tę łaski;, abyśmy uznając Boską Twą mądrość w dziecięctwie Twojem, potęgę w słabości, wielkość w upokorzeniu, wielbili Cię maluczkim na ziemi, i przypatrywali sic; Tobie wielkiemu w niebie. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha ś., Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa. II
O Dziecię Jezu! Słowo przedwiecznego Ojca! obietnico Rajska! oczekiwany od wszystkich narodów Zbawco świata, oto dziś obchodzimy radosna pamiątkę przyjścia Twego na ten padół płaczu, dziś spełniły się nam obietnice Proroków, z całą przeto pełnością wiary i miłości przychodziła powitać Cię w Betlejemskiej stajence, oczy dusz naszych widzą w Tobie Pana wszystkiego stworzenia, uwiniętego w ubogie pieluszki, nie chciej więc pogardzić naszymi hołdami, boć grzeszni jesteśmy. wznieś Twe drobniuchne ręce do błogosławienia nieszczęśliwym synom Adama, niech przez święte narodzenie Twoje, oczyszczeni pokutą z nieprawości i grzechów naszych, odrodzimy się na błogosławiony żywot nowego człowieka, niech połączeni z asystującymi Ci przy żłobie zastępami chórów Anielskich, śpiewamy bez przerwy weseli nową pieśń : Chwała na wysokości Bogu, i niech w żarliwych prośbach naszych, o pokój ludziom i dobrą wolę, wysłuchani zostaniemy. Racz nam to dać, który żyjesz i królujesz z niepokalanie poczętą Najświętszą Matką Twoją, teraz i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa w drodze

Video-blog

Donacje

Prosimy o rozważenie wsparcia naszych wysiłków.

Kwota

Skrzynka intencji

  Jan
  Za wstawiennictwem Św. Faustyny, proszę Pana Jezusa Chrystusa o miłosierdzie nad grzechami, dary Ducha Świętego, opiekę Chórów Anielskich, zdrowie, szczęśliwą podróż i błogosławieństwo dla Martyny, Nataszy, Michała, Ireny, Amelii, Ani i Jana.

  Teresa
  Proszę o modlitwę za uzdrowienie mojego męża Adama, ulżeniu Jemu w cierpieniu. Proszę Cię Boże Ojcze Nasz o cud.

  Teresa
  Panie Boże proszę o uzdrowienie mojego męża Adama i ulżenie Jemu w cierpieniu

  Iwona
  Proszę o modlitwę wstawienniczą za ciężko chorego Jana, o uzdrowienie, dobre wyniki badań, dar życia, żeby jeszcze nie opuszczał swojej córeczki.

  Grażyna
  W intencji uzdrowienia Jana i Grażyny z bólów kręgosłupa, gardła i woreczka żółciowego.O pracę dla Grażyny blisko domu, ukończenie szkolenia.O rozwiązanie uciążliwych relacji z sąsiedztwa i pozytywne rozpatrzenie pewnych urzędowych spraw.

  Ewa
  O szybką pomoc lekarską dla Danuty i cud uzdrowienia

dodaj