modlitwa.jpg

Godzinki

Godzinki

Na wzór modlitw kapłańskich (brewiarza) powstało nabożeństwo ku czci Najświętszej Panny Maryi,
zwane Godzinkami. Podobnie jak brewiarz, Godzinki składają się z siedmiu części.
11111111115.00 z 1 użytkowników

Modlitwy

Teraz odtwarzane :
Polskie Godzinki