swiety.png

Błogosławiona Teresa Maria od Krzyża (Manetti), dziewica - 24 Kwiecień

 
bl teresa maria Teresa urodziła się 2 marca 1846 r. w Campi Bisenzio. Gdy miała dziewiętnaście lat, zrozumiała, że ma zdążać do doskonałości poprzez pomaganie bliźnim. Zwielokrotniła wówczas akty bogomyślności i zaczęła służyć biednym. Uczyła bezpłatnie ubogie dzieci, potem przygarnęła dwie młode dziewczyny. Ich powiernikiem i podporą stał się ks. Ernest Jacopozzi. Przy jego pomocy w 1874 r. zorganizowały się we wspólnotę tercjarek św. Teresy. Z tej właśnie wspólnoty zrodziło się z czasem zgromadzenie afiliowane do zakonu karmelitów.
W 1888 r. mogły już złożyć profesję zakonną, a w dwanaście lat później otrzymały aprobatę papieską. Przełożoną tego nowego zgromadzenia do końca była Teresa, zawsze gorliwa, pełna licznych zalet. Wielką pociechę sprawiło jej, gdy w 1902 r. mogła otworzyć we Florencji dom, w którym zaprowadzono nieustanną adorację Najświętszego Sakramentu.
Zmarła 23 kwietnia 1910 r. Została pochowana w klasztorze w San Martino. Św. Jan Paweł II beatyfikował ją we Florencji 19 października 1986 r. Założone przez nią zgromadzenie, obecnie znane pod nazwą Sióstr św. Teresy z Florencji, liczy dziś ok. 240 zakonnic.