swiety.png

Błogosławiony Aszard, biskup - 27 Kwiecień

 
bl aszard
 
Aszard urodził się prawdopodobnie w Anglii ok. 1100 r. Kształcił się we Francji i wstąpił do opactwa św. Wiktora w Paryżu. Po śmierci pierwszego opata, Gilduina, w 1155 r. Aszard został wybrany jego następcą. Był to szczytowy okres rozwoju tego opactwa. Aszard kierował nim przez sześć lat. W 1157 r. kanonicy katedralni w Séez wybrali Aszarda swoim biskupem. Wybór ten potwierdził papież Hadrian IV. Wskutek sprzeciwu króla Henryka II sakrę biskupią Aszard przyjął dopiero w 1161 r. Relacje z królem ułożyły się odtąd pokojowo; w tym samym roku biskup został ojcem chrzestnym córki króla, Eleanory. W 1163 r. Aszard uczestniczył w uroczystym przeniesieniu relikwii św. Edwarda Wyznawcy w opactwie westminsterskim.
Był możnym patronem opactwa premonstratensów w La Lucerne, na terenie diecezji, którą zarządzał. Gdy 29 marca 1171 r. zmarł, został pochowany w tym właśnie opactwie. Do dziś zachowały się fragmenty jego traktatu dogmatycznego poświęconego Trójcy Świętej oraz piętnaście kazań.