modlitwa.jpg

mały modlitewnik

Koronka ku czci Ducha Świętego i Jego siedmiu darów
koronkaduch

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen Wierzę w Boga Ojca...(na krzyżyku)

Wezwanie Ducha Świętego:
(na pierwszym paciorku)

Przybądź, Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich, przyjdź Światłości sumień !
O najmilszy z Gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie.
Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza poddaj swej potędze !
Bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze !
Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę !
Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym, Tobie ufającym siedmiorakie dary !
Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęścia bez miary !
Amen.

1. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Mądrości. + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,
2. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rozumu. + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,
3. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rady. + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,
4. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Męstwa. + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,
5. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Umiejętności. + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,
6. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Pobożności. + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,
7. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Bojaźni Bożej. + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,
P: Ześlij Ducha Twego, Panie, a powstanie życie,
W: I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się. Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego: daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. P: Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego, W: Módl się za nami.