modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Koronka do Serca Maryi

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
 
Na dużych paciorkach: Pełne boleści i Niepokalane Serce Maryi, proś za nami, którzy się do Ciebie uciekamy !
 
Na małych paciorkach: Matko ratuj nas przez Płomień Miłości Twojego Niepokalanego Serca !
 
Na zakończenie: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen
(3 x) Matko Boża! Rozlej na całą ludzkość działanie łaski Twojego Płomienia Miłości teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.