modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Koronka do Trójcy Świętej

Rozpoczęcie: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga... Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...
 
Na dużych paciorkach: Składam swoje życie w ofierze Tobie, Boże w Trójcy Jedynemu, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. W uwielbieniu serce oddaję Twojej miłości objawionej w Eucharystii, która mnie przemienia i prowadzi do wiecznej szczęśliwości z Tobą. Amen.
 
Na małych paciorkach: Niech będzie uwielbiona Trójca Przenajświętsza Ojciec i Syn i Duch Święty w Najświętszym Sakramencie Ołtarza teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
 
Zakończenie Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, do poprawy dążącemu. (3x) Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu... (3x)
 
Modlitwa do Trójcy Świętej
Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu i Duchu Święty, odwieczna tajemnico doskonałej jedności w ofiarnej miłości Jezusa Chrystusa, wysłuchaj naszych próśb i przybądź nam z pomocą: kształtuj i rozwijaj swoją łaską ludzkie więzi, rozpal w nas pragnienie do pełnienia dobrych uczynków, abyśmy Twoim miłosierdziem umocnieni, i zjednoczeni w Twojej miłości przyczyniali się do rozszerzania Królestwa Bożego na ziemi. Amen.