modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Koronka za dusze zmarłych

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
 
Ofiarowanie: Boże mój, przez Niepokalane Serce Maryi, ofiaruję Ci odpusty, których będę mógł(a) dostąpić za dusze w Czyśćcu cierpiące (albo za duszę N.).
 
Na dużych paciorkach zwyczajnego różańca uczyń akt wiary, nadziei i miłości, jak następuje: Boże mój, wierzę w Ciebie, boś jest prawdą nieomylną. Mam nadzieję w Tobie, boś jest nieskończenie dobry. Kocham Cię, Panie, boś jest nieskończonej godzien miłości.
 
Na małych paciorkach dziesięć razy wezwanie: Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem.
 
Zakończyć znakiem Krzyża Świętego i tą modlitwą:
Boże mój, przez Najsłodsze Serce Maryi ofiaruję Ci odpusty, jakich mogłem(am) dostąpić i proszę Cię, abyś je przyjął za dusze w Czyśćcu cierpiące, (albo za duszę N.).
 
W kilka minut możemy odmówić tę koronkę, a przez pozyskane odpusty ulżymy męczarni duszom czyśćcowym, które wyproszą nam od Boga łaski, potrzebne do ćwiczenia siew cnotach, i pozyskanie Nieba.
 
Słodkie Serce Jezusa, bądź moją miłością! Słodkie Serce Maryi, módl się za nami!