modlitwa.jpg

Litanie

Litanie

Litania - jest modlitwą. Modlitwą prostą, ale to nie znaczy, że płytką. Łatwą do
recytacji, śpiewu. Dzięki niej modlą się oczy i usta, kolana i ręce, rozum i wola.
11111111113.00 z 4 użytkowników

Modlitwy

Teraz odtwarzane :
Śpiewana litania do świętej Rity, gdy wszystko zawodzi