modlitwa.jpg

Litanie

Litanie -

litany 

  Litania - jest modlitwą. Modlitwą prostą, ale to nie znaczy, że płytką. Łatwą do

recytacji, śpiewu. Dzięki niej modlą się oczy i usta, kolana i ręce, rozum i wola.

Loading the player...