modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Litania za konających

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Święta Maryjo - módl się za tę duszę!
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie - módlcie się za tę duszę!
Święty Ablu -
Wszyscy Sprawiedliwi -
Święty Janie Chrzcicielu -
Święty Abrahamie -
Święty Józefie -
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy -
Święty Piotrze -
Święty Pawle -
Święty Andrzeju -
Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści -
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy -
Wszyscy święci niewinni Młodziankowie -
Święty Szczepanie -
Święty Wawrzyńcze -
Wszyscy święci Męczennicy -
Święty Sylwestrze -
Święty Grzegorzu -
Święty Augustynie -
Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy -
Święty Benedykcie -
Święty Franciszku -
Święty Kamilu -
Święty Janie Boży -
Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy -
Święta Anno -
Święta Mario Magdaleno -
Święta Łucjo -
Wszystkie święte Panny i Wdowy -
Wszyscy Święci i Święte Boże -
Bądź jej miłościw, odpuść, Panie!
Bądź jej miłościw, wybaw ją, Panie!
Od gniewu Twego - wybaw ją, Panie!
Od niebezpieczeństwa śmierci -
Od złej śmierci -
Od mąk piekielnych -
Od wszelkiego złego -
Od mocy szatańskiej -
Przez narodzenie Twoje -
Przez krzyż i mękę Twoją -
Przez śmierć i pogrzeb Twój -
Przez chwalebne zmartwychwstanie Twoje -
Przez wniebowstąpienie Twoje -
Przez Ducha Świętego Pocieszyciela -
W dzień sądu -
My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś jej grzechy odpuścić raczył, wysłuchaj nas, Panie!
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Któryś za nas cierpiał rany...