modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Litania do św. Charbela

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże , zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
 
Święta Maryjo, Królowo Pustelników, módl się za nami.
Święty Szarbelu, módl się za nami.
Święty Szarbelu, żyjący Cudzie Boga - Umocnij naszą wiarę.
Święty Szarbelu, Bohaterze pobożności, Miłości i Wiary,
Święty Szarbelu, czyste źródło zaspokajające wszelkie pra­gnienie,
Święty Szarbelu, lekarstwo uzdrawiające dusze i ciało,
Święty Szarbelu, hojny Dawco, przepełniający wszystko,
Święty Szarbelu, Pustelniku zdumiewającymi cudami sły­nący,
Święty Szarbelu, Wzgardzicielu wszelkich bogactw tego świata,
Święty Szarbelu, Baranku pokorny z sercem pełnym współ­czucia,
Święty Szarbelu, Aromacie drogocenny przenikający świat,
Święty Szarbelu, Wielki Sługo Najświętszego Sakramen­tu i Najświętszej Maryi Panny,
Święty Szarbelu, Przykładzie pobożności, zdumiewający dwugodzinnym dziękczynieniem po przyjęciu Ciała Chry­stusa,
Święty Szarbelu, hojny Dawco napełniający błogosławień­stwami Stworzenia,
Święty Szarbelu, wonne kadzidło cedrów Libanu,
Święty Szarbelu, Światło Oświecające Kościół Boży,
Święty Szarbelu, Światłości wspaniała, którego grób przez 40 dni nadziemskim blaskiem jaśniał,
Święty Szarbelu, wdzięczny Powierniku wysłuchujący próśb Wiernych,
Święty Szarbelu, Niewinny i Posłuszny ponad wszelką chwalę,
Święty Szarbelu, Biedaku kochający i przyjmujący z mi­łością każde cierpienie,
Święty Szarbelu, Głosie wołający i budzący sumienia
Święty Szarbelu, doskonały wzorze dany ludzkości nasze­go stulecia,
Święty Szarbelu, Aniele w naturze człowieka,
Święty Szarbelu, bezcenny Klejnocie Zakonów,
Święty Szarbelu, Skarbie nasz i wieczna chlubo.
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.
 
 
P. Módl się za nami św. Szarbelu, wielki Pustelniku Boga
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 
 
 
Módlmy się:
Boże, Ty św. Szarbela, kapłana i pustelnika porwałeś i zra­ niłeś pięknością Swojego Oblicza już tu na ziemi, przez co stał się mocarzem ducha i heroicznym wzorem modlitwy oraz pokuty. Dzięki Kościołowi, Mistycznemu Ciału Chrystusa był w nieustannym zjednoczeniu ze swoim Panem i z ludźmi, poprzez okazywane im Miłosierdzie. Spraw, prosimy, abyś za jego wstawiennictwem zaszczepił w nasze serca zrozumienie dla ważności życia duchowego, pragnienie zadośćuczynienia oraz tego, co jest ko­nieczne dla naszego uświęcenia i zbawienia, ponieważ nie potrafimy go tak doskonale naśladować w samotności, umartwianiu i sposobach uświęcania się. Wszechmocny, wieczny Boże, który dałeś nam w osobie św. Szarbela wzór jak mamy nieustannie realizować i doceniać życie nadprzyrodzone, a także potrzebę pokory i wyrzeczenia się, racz nam udzielić za jego wstawiennictwem łaski o którą Cię prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.