modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Litania do św. Jana od Krzyża

Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, Zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami.
 
 
Święta Maryjo, Matko Boża, Królowa i Ozdobo Karmelu, módl się za nami.
Święty Jan od Krzyża, módl się za nami.
Święty Jan od Krzyża, nasz wspaniały ojcze,
Święty Jan od Krzyża, Ukochane dziecko Maryi, Królowej Karmelu,
Święty Jan od Krzyża, Wonny kwiecie z ogrodu Karmelu,
Święty Jan od Krzyża, Godny podziwu posiadaczu ducha Eliasza,
Święty Jan od Krzyża, Kamieniu węgielny reformy Karmelu,
Święty Jan od Krzyża, Duchowy synu, i ukochany ojcze św Teresy,
Święty Jan od Krzyża, Najczujniejszy w praktykowaniu cnoty,
Święty Jan od Krzyża, Skarbcu miłości,
Święty Jan od Krzyża, otchłani pokory,
Święty Jan od Krzyża, Najdoskonalszy w posłuszeństwie,
Święty Jan od Krzyża, Niepokonany w cierpliwość,
Święty Jan od Krzyża, Miłośniku ubóstwa,
Święty Jan od Krzyża, Zanurzony w prostocie,
Święty Jan od Krzyża, Spragniony umartwienia,
Święty Jan od Krzyża, Cudzie świętości,
Święty Jan od Krzyża, Mistyczny Doktorze,
Święty Jan od Krzyża, Wzorze kontemplacji,
Święty Jan od Krzyża, Gorliwy głosicielu Słowa Bożego,
Święty Jan od Krzyża, Cuda czyniący,
Święty Jan od Krzyża, Przynoszący radość i pokój duszom,
Święty Jan od Krzyża, Postrachu szatana,
Święty Jan od Krzyża, Wzorze pokuty,
Święty Jan od Krzyża, Wierny strażniku winnicy Chrystusa,
Święty Jan od Krzyża, Ozdobo i chwało Karmelu,
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami.
 
V. Ojcze Święty Janie od Krzyża, módl się za nami,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 
Módlmy się. O Boże, któryś zaszczepiłeś w sercu świętego Jana od Krzyża, doskonałego duch samozaparcia i przewyższającą wszystko miłość krzyża Twego, spraw, byśmy wytrwale podążając jego śladami, mogli osiągnąć wieczną chwałę w Niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.