modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Litania do św. Faustyny Kowalskiej

Kyrie eleison - Chryste eleison, Kyrie eleison.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Maryjo - módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże - módlcie się za nami.
Święta Faustyno - módl się za nami.
Od dziecka posłuszna Bożym pouczeniom,
Przez głos Boga skierowana na drogę życia zakonnego,
Oczyszczona w ogniu niezwykłych prób i doświadczeń,
Bliska sercu Matki Bożej Bolesnej,
Obdarzona udziałem w kielichu męki Jezusa,
Wybranko Chrystusa Miłosiernego,
Wzorze ufności pokładanej w Bożym miłosierdziu,
"Sekretarko" Jezusa, przez swój "Dzienniczek" ubogacająca cały Kościół,
Głosicielko najwspanialszego i największego przymiotu Boga,
Powołana w przekazaniu światu nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia,
Wskazująca drogę uczniom Jezusa przez swoje czyny, słowa i modlitwę,
Ofiaro całopalna za nawrócenie grzeszników,
Apostołko konających,
Mężna w walkach z szatanem o dusze,
Pokorną i ufną modlitwą oddalająca od ziemi Boże kary,
Wspomożycielko uginających się pod brzemieniem krzyża,
Przewodniczko powołanych do życia konsekrowanego,
Nauczycielko kierowników duchowych,
Nasza Orędowniczko przed tronem Boga,
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam,
Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas,
Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.
 
Módl się za nami, święta Faustyno  Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
 
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty sam pouczyłeś świętą Faustynę o nieskończonym miłosierdziu Boga oraz o sposobach obfitego czerpania z tego źródła świętości i zbawienia. Ty ukazałeś również w jej życiu apostołom wszystkich czasów wzór godny naśladowania. Spraw za jej wstawiennictwem, byśmy nie tylko sami nie upadali pod ciężarem codziennego krzyża, lecz czynili wszystko, co możliwe, dla ratowania upadających. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.