modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Litania do św. Augustyna

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
 
 
Święta Maryjo – módl się za nami.
Święty Augustynie,
Augustynie, zadziwiający cudzie łaski,
Augustynie, synu mężnej matki,
Augustynie, pokorny i skruszony pokutniku,
Augustynie, spragniony prawdziwej nauki i mądrości,
Augustynie, przyciągnięty miłością ku niestworzonej Piękności,
Augustynie, płonący miłością Chrystusową,
Augustynie, promieniu mądrości i dobrej rady,
Augustynie, światłości Doktorów Kościoła,
Augustynie, chwało biskupów,
Augustynie, perło Wyznawców,
Augustynie, prawodawco zasad doskonałości,
Augustynie, gorliwy świadku Słowa Bożego,
Augustynie, przynoszący obfity owoc,
Augustynie, Ojcze grona wyznawców Chrystusa,
Augustynie, wzorze cnót,
Augustynie, nagrodzony oglądaniem Trójcy Przenajświętszej,
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 
Módlmy się: Boże, przyjmij nasze prośby i spraw, by błądzący dzięki modlitwie i światłu łaski znaleźli szczęście w Chrystusie, a nas obdarz pragnieniem szukania Ciebie, niespokojne jest bowiem człowiecze serce, dopóki nie spocznie w Tobie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 
Dla siebie nas stworzyłeś, o Boże, I niespokojne jest serce nasze, póki nie spocznie w Tobie.