modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Litania do św. Franciszka Salezego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Mario, módl się za nami.
Święty Franciszku, 
Święty Franciszku, naśladowco Chrystusa,
Święty Franciszku, pełen darów Ducha Świętego
Święty Franciszku, do Boskiej woli się stosujący
Święty Franciszku, światło Kościoła
Święty Franciszku, obrońco wiary
Święty Franciszku, dobry pasterzu
Święty Franciszku, przykładzie pokory
Święty Franciszku, miłośniku ubóstwa
Święty Franciszku, obrazie cichości
Święty Franciszku, pomocniku pokutujących
Święty Franciszku, ucieczko grzesznych
Święty Franciszku, podporo ubogich
Święty Franciszku, lekarzu utrapionych
Święty Franciszku, naśladowco Apostołów
Święty Franciszku, ozdobo wyznawców
Święty Franciszku, założycielu zakonu Nawiedzenia.
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 
Módlmy się: Boże, z Twojej woli dla zbawienia ludzi święty Franciszek Salezy, biskup, stał się wszystkim dla wszystkich, spraw, abyśmy za jego przykładem służyli bliźnim i dawali im odczuć Twoją ojcowską miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.