modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Litania do św. Urszuli Ledóchowskiej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Urszulo z Kolonii,
Święta Anielo Merici,
Święta Urszulo Ledóchowska,
Święta Urszulo, Chwało i Chlubo polskiego narodu,
Święta Urszulo, Patronko Archidiecezji Poznańskiej,
Święta Urszulo, Założycielko Zakonu szarych urszulanek,
Święta Urszulo, Wzorze życia zakonnego,
Święta Urszulo, Wzorze pokory i prostoty,
Święta Urszulo, Wzorze gorliwości w modlitwie i umartwieniach,
Święta Urszulo, Wzorze niezachwianej wiary,
Święta Urszulo, Wzorze kobiety i zakonnicy,
Święta Urszulo, Wychowawczyni młodzieży,
Święta Urszulo, Opiekunko sierot wojennych,
Święta Urszulo, Animatorko Sodalicji Mariańskiej,
Święta Urszulo, Poliglotko, służąca Bogu swymi talentami,
Święta Urszulo, Apostołko prasy katolickiej,
Święta Urszulo, Patriotko, oddana sprawie narodowej,
Święta Urszulo, niestrudzona Misjonarko w Rosji i Skandynawii,
Święta Urszulo, niestrudzona Misjonarko wśród polskich emigrantów,
Święta Urszulo, wierna Służebnico Pańska,
Święta Urszulo, wierna Czcicielko Maryi Niepokalanej,
Święta Urszulo, wierna Naśladowczyni cnót Serca Jezusowego,
Święta Urszulo, kochająca Boga i Ojczyznę,
Święta Urszulo, kierująca się duchem miłości,
Święta Urszulo, łącząca życie czynne z kontemplacją,
Święta Urszulo, podróżująca po świecie dla świadczenia o Ewangelii,
Święta Urszula, poświęcająca swe życie Polsce i młodzieży,
Święta Urszulo, cudami wsławiona,
Święta Urszulo, Orędowniczko nasza u Boga,
Święta Urszulo, Opiekunko Narodu Polskiego,
 
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 
K.: Módl się za nami Święta Urszulo,
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 
Módlmy się: Wszechmogący Boże, Ty pozwoliłeś nam cieszyć się osobą Świętej Urszuli, która była wzorem poświęcenia się i oddania Tobie; w jej cnotach ukazałeś Swoją dobroć i miłość ku rodzajowi ludzkiemu; spraw, prosimy za wstawiennictwem naszej Patronki, abyśmy naśladując ją i pełniąc dzieła miłosierdzia, zasłużyli sobie na życie z Tobą w niebie. Amen.