modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Litania do bł. Michała Sopoćki

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Panie Jezu Miłosierny,
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święta Siostro Faustyno Kowalska,
Błogosławiony Księże Michale Sopoćko,
Błog. Michale, Kwiecie Wileńszczyzny,
Błog. Michale, Chwało Białegostoku,
Błog. Michale, Chlubo naszej Ojczyzny,
Błog. Michale, Apostole Miłosierdzia Bożego,
Błog. Michale, Szermierzu Miłosierdzia Bożego,
Błog. Michale, Orędowniku Miłosierdzia Bożego,
Błog. Michale, Spowiedniku Św. Siostry Faustyny,
Błog. Michale, Powierniku Św. Siostry Faustyny,
Błog. Michale, Kierowniku Duchowy Św. Siostry Faustyny,
Błog. Michale, Przyjacielu Św. Siostry Faustyny,
Błog. Michale, Kapłanie według Serca Bożego,
Błog. Michale, Kapłanie sprawiedliwy,
Błog. Michale, Kapłanie pokorny,
Błog. Michale, Kapłanie gorliwy,
Błog. Michale, Kapłanie wierny,
Błog. Michale, Kapłanie wytrwały,
Błog. Michale, Kapłanie ufny wbrew wszystkiemu,
Błog. Michale, Mężu modlitwy,
Błog. Michale, Mężu wielkiej wiary,
Błog. Michale, Mężu wielkiej nadziei,
Błog. Michale, Dobry Pasterzu, zatroskany o swoje owce,
Błog. Michale, Dobry Pasterzu, wrażliwy na krzywdy wiernych,
Błog. Michale, Ojcze ubogich,
Błog. Michale, Ojcze opuszczonych,
Błog. Michale, Ojcze uciśnionych,
Błog. Michale, Proroku Miłosierdzia,
Błog. Michale, Piewco Miłości Miłosiernej,
Błog. Michale, Inicjatorze namalowania Obrazu Jezusa Miłosiernego,
Błog. Michale, Założycielu Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego,
Błog. Michale, Wykładowco uniwersytecki,
Błog. Michale, Kapelanie Wojska Polskiego,  
Błog. Michale, Opiekunie spowiedników,
Błog. Michale, Lekarzu chorych na duszy,
Błog. Michale, Orędowniku nasz w Niebie,
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 
Módlmy się: Boże Wszechmogący, Ty poprzez duchowe kierownictwo nad Św. Faustyną pozwoliłeś Błogosławionemu Michałowi, kapłanowi odkryć potęgę Swego Miłosierdzia, spraw prosimy abyśmy zachęceni przykładem wielkiego Apostoła, ufnie trwając w wierze mimo przeciwności, zasłużyli na mieszkanie z Tobą w wiecznej szczęśliwości po zakończeniu ziemskiego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.