modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Litania do św. Franciszka Ksawerego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery,
Święty Franciszku Ksawery,Apostole Hindusów,
Święty Franciszku Ksawery, Zwiastunie pokoju,
Święty Franciszku Ksawery, Kaznodziejo prawdy,
Święty Franciszku Ksawery, Przykładzie łagodności i pokory.
Święty Franciszku Ksawery, Wzorze ufności w Bogu,
Święty Franciszku Ksawery, Zwierciadło posłuszeństwa,
Święty Franciszku Ksawery, Przykładzie ubogich,
Święty Franciszku Ksawery, Zwycięzco samego siebie,
Święty Franciszku Ksawery, Mężu według Serca Bożego,
Święty Franciszku Ksawery, Pochodnio oświecająca pogan,
Święty Franciszku Ksawery, Ucieczko strapionych,
Święty Franciszku Ksawery, Podporo biednych,
Święty Franciszku Ksawery, Pocieszycielu smutnych,
Święty Franciszku Ksawery, Opiekunie opuszczonych,
Święty Franciszku Ksawery, Ojcze ubogich,
Święty Franciszku Ksawery, Skarbie Boskiej miłości.
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
 
K.: Módl się za nami, święty Franciszku Ksawery,
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 
Módlmy się: Boże, Ty przez misjonarską działalność świętego Franciszka Ksawerego pociągnąłeś do świata Ewangelii liczne narody, daj wszystkim wiernym tę samą gorliwość w rozszerzaniu wiary, aby na całej ziemi Kościół cieszył się z naszych wyznawców. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.