modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Litania do bł. Matki Teresy z Kalkuty

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Błogosławiona Matko Tereso z Kalkuty,
Błogosławiona Matko Tereso, od młodych lat służebnico Boga,
Błogosławiona Matko Tereso, posłuszna woli Bożej,
Błogosławiona Matko Tereso, chwało stanu zakonnego,
Błogosławiona Matko Tereso, nauczycielko i wychowawczyni młodzieży,
Błogosławiona Matko Tereso, wzorze pobożności,
Błogosławiona Matko Tereso, rozmiłowana w ubóstwie Chrystusa
Błogosławiona Matko Tereso, nauczycielko pokory,
Błogosławiona Matko Tereso, przykładzie cichości,
Błogosławiona Matko Tereso, wzorze chrześcijańskiej dobroci,
Błogosławiona Matko Tereso, przykładzie chrześcijańskiej miłości
Błogosławiona Matko Tereso, wzorze miłosierdzia ewangelicznego,
Błogosławiona Matko Tereso, opuszczająca wszystko z miłości do bliźnich bezdomnych,
Błogosławiona Matko Tereso, matko sierot i ubogich,
Błogosławiona Matko Tereso, ucieczko opuszczonych,
Błogosławiona Matko Tereso, pociecho umierających,
Błogosławiona Matko Tereso, apostołująca przykładem życia,
Błogosławiona Matko Tereso, świetlany wzorze apostołów miłości,
Błogosławiona Matko Tereso, zdobywająca serca mocą miłości,
Błogosławiona Matko Tereso, spotykająca Chrystusa w każdym człowieku,
Błogosławiona Matko Tereso, do głębi przejęta duchem Chrystusa,
Błogosławiona Matko Tereso, wyniszczona gorliwą służbą Chrystusowi w najbiedniejszych,
Błogosławiona Matko Tereso, czerpiąca nowe siły z modlitwy i Eucharystii,
Błogosławiona Matko Tereso, ciesząca się chwałą świętych w niebie,
Błogosławiona Matko Tereso, można orędowniczko nasza przed Bogiem.
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
 
K.: Módl się za nami błogosławiona Matko Tereso z Kalkuty.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 
Módlmy się: Boże, Ty pouczyłeś swój Kościół, że ten, kto miłuje Ciebie i bliźniego wypełnia wszystkie przykazania, spraw, abyśmy za przykładem błogosławionej Matki Teresy pełnili dzieła chrześcijańskiego miłosierdzia i zasłużyli na zaliczenie do błogosławionych w Twoim królestwie. Amen.