modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Modlitwa o zwycięstwo nad szatanem

Boże Ojcze Wszechmogący, Wszechmądry i Wszechpotężny,
Stwórco Nieba i Ziemi,
Ty, Który w Cudowny i nieomylny sposób władasz Całym Wszechświatem spraw,
aby każdy człowiek wypełniał Twoją Najświętszą Wolę i według niej żył.
Przywróć odwiecznie ustalony porządek, który dałeś stworzeniu.
Połóż kres wszelkim poczynaniom szatana, który doprowadzić chce do zniszczenia całej ludzkości i świata; który usilnie stara się zniszczyć każdego człowieka stworzonego przez Ciebie na Twój obraz i podobieństwo.
Obroń nas, Ojcze Niebieski przed wszelkimi jego nienawistnymi poczynaniami, uchroń świat przed zagładą, wszelkimi rodzajami klęsk i wojnami.
Wejrzyj na Jezusa Chrystusa, SynaTwego, który niewinnie życie za nas oddał na krzyżu, aby nas odkupić krwią swoją.
Prosimy cię o to za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, Aniołów i Świętych.
Błagamy cię przeto Ojcze Niebieski o ratunek i uwolnienie nas z sideł szatana, które ten bezustannie na nas zastawia.
Wejrzyj, Ojcze Niebieski, na naszą słabość i nieudolność.
Dlatego pokornie błagamy:
przyjdź z pomocą udręczonemu ludowi swemu, połóż kres panowaniu szatana.
Święty Michale Archaniele, stań jeszcze raz na czele swego niebieskiego wojska i z twym okrzykiem "Któż jak Bóg" - przyjdź nam z pomocą w tej nierównej walce dobra ze złem, aby zly nie panował nad światem.
Amen

Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93