modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Przeciw bluźnierczym myślom i koszmarom

O Panie, Jezu Chryste, ukochany mój i Wszechpotężny Boże,
pełen dobroci i miłosierdzia, proszę Cię najpokorniej i z największą ufnością,
na jaką moje serce zdobyć się może
racz uwolnić mnie od wszystkich złych, bluźnierczych, nieczystych,
napastliwych myśli.
Oddal ode mnie wszelki lęk i niepokój.
Wyzwól od nocnych koszmarów.
Spełnij o Panie swoją obietnicę, którą dałeś Kościołowi w Wieczerniku
i którą ponawiasz wobec nas podczas każdej Mszy świętej:
"Pokój Mój zostawiam wam, pokój Mój wam daję. Nie tak,
jak daje świat. Ja wam daję."
Jeśli zaś w napastliwych, natrętnych myślach, które zadają mi tyle cierpień
jest udział złego ducha, proszę pokornie:
Ty sam Panie mój i Boże, Zbawicielu kochany, rozkaż mu
by odszedł ode mnie i nie wracał więcej.
Niech znajdę w Twoim Najświętszym Sercu ucieczkę, oparcie i schronienie,
abym mógł wychwalać potęgę Twojego nieskończonego Miłosierdzia.
Jezu ufam Tobie!
Udziel mi i moim bliskim Swojego Błogosławieństwa,
Który żyjesz ikrólujesz na wieki wieków.
Amen.