banner1

wielkanoc1 Modlitwa św. Efrema Syryjczyka na Wielki Post

post

MAŁY MODLITEWNIK 

Modlitwa św. Efrema Syryjczyka na Wielki Post

 

Panie i Władco żywota mojego!
Oddal ode mnie ducha próżniactwa,
przygnębienia, żądzy władzy i gadatliwości! (pokłon)
W zamian obdarz mnie, Twego sługę, duchem prawości,
pokory, cierpliwości i miłości! (pokłon)
Panie i Królu, daj mi zobaczyć moje przewinienia
i nie potępiać brata mego! (pokłon)
Ty bowiem błogosławiony jesteś na wieki wieków! Amen. (pokłon)
Boże, oczyść mnie grzesznego!
(do powtórzenia dwanaście razy z pokłonem towarzyszącym)

Reklama Bootom 2