modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Modlitwa za rodzinę parafialną

Panie Jezu Chryste, Pasterzu naszych dusz, prosimy Ciebie za wszystkich, których wybrałeś sobie do tej parafii. Zachowaj ich w świętej łasce i miłości Twojej. Niechaj z Ciebie czerpią wciąż nowe życie. Niech moc Twoja tworzy z nich żywe członki Twego Mistycznego Ciała. Daj nam dzisiaj Chleb Żywota. Niech ta parafia wzrasta i uświęca się na obraz i podobieństwo Twoje.
Prosimy za kapłanów, pasterzy naszych dusz. Niech dojrzewają w znojnym trudzie, by byli wzorem wiary i życia z wiary. Błogosław wszystkim ich dziełom miłości, wszystkim ich czynom. Otocz swoją opieką ojców rodzin, aby byli wzorem wiary. Otocz swą opieką matki, aby uczyły pięknej miłości. Otocz opieką naszą młodzież, daj jej dzielność, miłość prawdy, czystość i wierność chrześcijańskiemu powołaniu.
Prosimy Cię szczególnie za tych, którzy smucą się i cierpią, za wszystkich chorych, niedołężnych, za wdowy i sieroty. Ty, o Panie, wspomóż samotnych, prowadź bezdomnych, bądź nadzieją umierających, a z tymi, którzy już odeszli do Ciebie, racz nas zachować w jedności przez wiarę, nadzieję i miłość.
Panie, zostań z nami i z całym Kościołem Twoim. Zostań wśród nas, należących do wspólnoty parafialnej i buduj w sercach naszych Twoje Królestwo.
Maryjo, Matko Kościoła, wstawiaj się za nami do Twojego Syna.
Bądź nam Matką na drogach naszego życia. Matko pięknej miłości, wyjednaj nam ducha miłości, która nigdy nie ustanie. Amen.