modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Modlitwa o świętość dla Kościoła

Panie, Jezu Chryste, którego Boskim dziełem
jest Kościół święty wzniesiony na opoce Piotra,
błogosław wszystkim jego członkom
widzialnym i niewidzialnym.
Spraw, by Twoje Królestwo prawdy i życia,
świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju
rozszerzało się i umacniało z każdym dniem.
Spraw, Dobry Pasterzu, aby Oblubienica Twoja -
Kościół święty - jak Ty tego pragniesz,
był jeden, święty, powszechny i całkowicie skierowany
do tej doskonałości, do jakiej go powołałeś.

Daj Kościołowi ciągle odradzającą się żywotność,
uwagę zawsze czujną na znaki czasu
i otwartość stale młodą, by umiał doświadczyć
wszystkiego, a to, co jest dobre,
zachować w każdym czasie i w każdej okoliczności.

Zbawicielu dobry, któryś powiedział:
„Beze mnie nic uczynić nie możecie”,
obdarzaj kapłanów i wiernych zdolnością
gorliwego czerpania skarbów łaski w sakramentach świętych.
Ucz ich łaskawie okazywać moc wiary i siłę łaski
przemieniającej człowieka.
Spraw, byśmy pokochali naszą Matkę - Kościół -
trwali przy niej wiernie i pomnażali jej dzieci
przeznaczone do wiecznej chwały. Amen.