modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Modlitwa za kapłanów

Wszechmocny i wieczny Boże, spójrz, prosimy, na oblicze Chrystusa, Odwiecznego Wielkiego Kapłana, i z miłości do Niego zmiłuj się nad Twoimi kapłanami.
Wspomnij, o Boże miłosierny, że także oni są słabymi i wrażliwymi stworzeniami. Utrzymuj nieustannie zapalony w nich ogień Twojej Miłości, zachowaj ich blisko Ciebie, aby nieprzyjaciel nie miał nad nimi żadnej władzy i aby zawsze godni byli swojego powołania.
O Jezu, modlę się do Ciebie
za Twoich kapłanów wiernych i pełnych zapału,
za Twoich kapłanów letnich i niewiernych,
za Twoich kapłanów, którzy pracują pośród nas
lub w dalekich krajach misyjnych,
za Twoich kapłanów przeżywających pokusy,
za Twoich kałanów cierpiących z powodu samotności i opuszczenia,
za Twoich kapłanów starych i młodych,
za Twoich kapłanów chorych i umierających,
za dusze Twoich kapłanów cierpiących w czyśćcu.

Ale przede wszystkim powierzam Ci
kapłanów, którzy są mi najbliżsi,
kapłana, który mnie ochrzcił,
kapłana, który mnie rozgrzeszył,
kapłanów odprawiających msze, w których uczestniczyłem
i którzy dali mi Twoje Ciało i Krew świętej Komunii,
kapłanów, którzy mi dodawali otuchy i nauczali,
wszystkich kapłanów,
z którymi łączy mnie dług wdzięczności.

O Jezu, zachowaj ich w Twoim sercu
razem z Twoją świętą Matką
i daj im obfite błogosławieństwa
w tym czasie i w wieczności.
Amen.