modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Modlitwa Jana XXIII za duchowieństwo

O, Jezu, Wieczny Kapłanie, który zapaliłeś w świecie płomień nigdy nie gasnący! Dozwól uczestniczyć w niepokojach Twego Boskiego Serca tym, którzy zostali wybrani na pasterzy. Tym duszom szlachetnym, którym udzieliłeś pełni kapłaństwa, daj łaskę przynoszenia Ci zaszczytu w Twym świętym Kościele. Obok nich zaś pomnażaj nieustannie liczbę nowych i żarliwych apostołów Twego Królestwa dla zbawienia wszystkich narodów. O, Panie, spraw, aby w pokoju i pracy w niezamąconym ładzie ludy i narody żyły w pomyślności z Twym nie mającym granic błogosławieństwem i aby Kościół Twój stale rozszerzał pomyślnie swoją zbawienną misję. Ocal, Panie, lud Twój i błogosław dziedzictwu Twojemu: rządź nim i prowadź go po wieczne czasy. Amen.