modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Modlitwa Świętego Wincentego à Paulo za misjonarzy

Panie Boże, spraw, aby misjonarze przekuwali w czyn święte uczucia, które wzbudzasz w ich sercach. Pomnóż owoce ich pracy dla zbawienia dusz. Błogosław dziełu, do którego ich posłałeś. Wzmocnij tych, którzy są zmęczeni. Bądź ich ostoją w ciężkich chwilach i zapłatą za codzienny trud głoszenia Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.