modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Modlitwa Jana Pawła II za misjonarzy

Błogosławiony bądź, Boże, za świadectwo Twoich misjonarzy. To Ty natchnąłeś ich serca zapałem apostolskim, żeby opuścili na zawsze swe rodziny i ziemię ojczystą i pojechali tam, na ziemię sobie nieznaną, głosić Ewangelię tym, których uważali za swoich braci. Błogosławiony bądź, Boże, za wszystkie łaski, jakie spłynęły na ten lud przez ich słowa, przez ich ręce oraz za ich przykładem. Poświęcili oni swoje życie do końca. Spraw, o Panie, aby ten Kościół, zroszony ich potem i krwią, osiągnął dojrzałość, aby zrodził wielu synów i córek, którzy zastąpią tych, co odeszli, ażeby imię Twoje było wielbione na całej ziemi. Amen.