modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Modlitwa o zachowanie od nagłej śmierci

Panie Jezu Chryste,
Ty nie chcesz śmierci grzesznika,
ale pragniesz, żeby się nawrócił i żył,
z ufnością liczę na Twoje miłosierdzie.
Ty Panie bowiem powiedziałeś:
"O cokolwiek w imię moje prosić będziecie,
stanie się wam". Pokornie proszę Cię w imię
Twoje, abyś w godzinie mojej śmierci dał
mi pełną świadomość, serdeczny żal za
grzechy oraz wiarę, nadzieję i miłość.
Proszę, abym podczas mego konania mógł
z czystym sercem powiedzieć:
"W ręce Twoje polecam ducha mojego".
Ty Panie, który mnie zbawisz,
bądź błogosławiony na wieki.
Amen.