banner1

aniol

aniol

Reklama Content Top

MAŁY MODLITEWNIK 

Akt poświęcenia się św. Michałowi Archaniołowi

 

O wielki Książe niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie.

Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i usilnie szerzyć Twoją cześć. Bądź moją mocą przez całe życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem.

Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej.

Amen.


W tym szczególnym akcie poświęcenia, każdy z nas wyraża pragnienie, aby Święty Michał Archanioł był naszym szczególnym obrońcą i orędownikiem. Przyrzekamy zawsze czcić go i nieustannie szerzyć jego cześć, prosząc, aby był naszą mocą przez całe życie i strzegł nas przed wszelkim złem, szczególnie przed pokusami, które mogą zagrozić naszej wierze i czystości.

Prosimy Świętego Michała o obronę przed pokusami szatańskimi i o jego wstawiennictwo w godzinie naszej śmierci, abyśmy mogli osiągnąć pokój duszy i wieczną ojczyznę w niebie.

Drodzy w Chrystusie, w tym głębokim duchu wiary i oddania, razem odmówmy modlitwę poświęcenia się Świętemu Michałowi Archaniołowi, prosząc go o jego potężną opiekę i prowadzenie na naszej drodze do zbawienia.

Reklama Bootom 2