banner1

aniol

aniol

Reklama Content Top

MAŁY MODLITEWNIK 

Modlitwa do Anioła Stróża przed zawarciem związku małżeńskiego

 

Pozdrawiam Cię, mój Aniele Stróżu, i błogosławię. Uwielbiam Boga, którego Ty możesz oglądać twarzą w twarz.

Ufając w Bożą i Twoją miłość do mnie, pragnę powierzyć Ci moją decyzję zawarcia związku małżeńskiego z … (podać imię).

Gorąco Cię proszę, pomóż mi poznać, czy mój wybór jest zgodny z wolą dobrego Boga.

Gdyby zaś do zawarcia tego związku nie doszło, umocnij mnie w trudnych dla mnie chwilach i daj mi światło zrozumienia i poznania tego, czego Bóg oczekuje ode mnie, i tak mnie prowadź, aby Jego wola w całym moim życiu spełniała się.

Amen.

Reklama Bootom 2