banner1

aniol

aniol

MAŁY MODLITEWNIK 

Do Anioła Stróża naszego przełożonego

 

Pozdrawiam Cię, Aniele Stróżu N. (podać imię lub nazwisko) i uwielbiam Boga obecnego w Tobie.

Proszę Cię, skłoń jego serce, aby w stosunku do każdego z pracowników był łaskawy, uczciwy i sprawiedliwy.

Niech stanie się godnym przykładem życia i postępowania dla innych.

A nade wszystko, mój Aniele Stróżu, proszę o pomoc, abym każdego dnia pozostawał z nim w dobrych stosunkach.

Pomóż nam usuwać wszelkie konflikty i nieporozumienia między nami, aby współpraca nasza przebiegała owocnie, w atmosferze zgody, na większą chwałę Bożą.

Amen.

Reklama Bootom 2